Sydvestjysk Sygehus’ facade, som den illustreres af MT Højgaard, der skal stå for den nye sengeafdeling til 338 mio. kr.

Sydvestjysk Sygehus’ facade, som den illustreres af MT Højgaard, der skal stå for den nye sengeafdeling til 338 mio. kr.

Flot ny sengebygning er klar til at blive bygget

MT Højgaard vandt licitationen og skal bygge den nye sengeafdeling på SVS

Region Syddanmark har udpeget MT Højgaard til at bygge den nye sengebygning i Esbjerg, efter at bygge- og anlægsvirksomheden leverede et vinderprojekt, der scorede højt på både pris samt arkitektur, funktion og materialer.

Byggeprojektet består af en sengebygning med 158 én-sengsstuer, og budgettet er på 338 millioner kroner. Opførelsen af sengebygningen er anden del af tilpasningen af Sydvestjysk Sygehus.
Byggerierne skal omdanne sygehuset til et moderne akutsygehus, og første skridt er allerede taget ved indvielsen af et nyt laboratoriehus i oktober 2013, og ibrugtagningen af sygehusets Fælles Akutmodtagelse 28. april 2015. Den sidste fase af ombygningen består af en renovering og tilpasning af de resterende bygninger.

Sydvestjysk Sygehus er ét af i alt fire akutsygehuse i regionen, men faktisk ville et såkaldt ekspertudvalg, der vurderede de fire sygehuses byggeprojekter, ikke afsætte penge til et akutsygehus i Esbjerg. Alligevel valgte regionsrådet at finde de 700 millioner i regionens eget budget, så vestjyderne kunne få et moderne akutsygehus.

Akutsygehuset i Esbjerg dækker cirka 220.000 vestjyder, og der bliver årligt indlagt cirka 40.000 patienter, mens der årligt er 300.000 besøg på sygehusets ambulatorier.

Publiceret 04 May 2015 11:15