I aften mindes vi, hvad frihed er

Af
Af Simon Carlson

Nogle gange er symbolikkerne så påfaldende, at de enten er ualmindeligt velkoordinerede, eller også er der blot en højere magt, som har i sinde at sørge for, at elementerne falder i de rette folder på de rette tidspunkter. Lad os bare antage det sidste.
For der havde ikke været mange huller i det grå skydække over Kolding denne den 4. maj 2015, der markerer 70-året for Danmarks befrielse fra besættelsesmagten og tyskernes kapitulation, men jo tættere klokken kom på 20:36, tidspunktet hvor radiospeaker Johannes G. Sørensen for 70 år siden blev afbrudt i den almindelige nyhedsoplæsning og kort efter vendte tilbage til mikrofonen med befrielsesbudskabet, ja jo mere brød solen igennem.
Klokken 19:00 var der fuldstændig klar himmel over Akseltorv, da viceborgmester Søren Rasmussen bød velkommen til markeringen af befrielsesdagen. Han startede med at bede de fremmødte om at komme nærmere talerstolen. Det gjorde de så. Kort efter stod omkring 150 koldingensere tæt samlet under 4. majs sidste solstråler, mens en mild forårsbrise løftede let i de mange Dannebrog. Symbolikker.    

Glem dem aldrig

Det var Dansk Folkeparti, der sammen med med Venstre og Konservative stod for arrangementet. Indbudt var således en række markante personligheder fra den blålige del af dansk politik, idet Søren Espersen (DF), Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Helge Adam Møller skiftedes til at tale til de fremmødte. 
Talerne faldt dog ikke for fristelsen til at sende politiske budskaber, men samlede ordstrømmen under det tema, som koldingenserne var der for. At mindes.
Det rørte åbenlyst folk, da Helge Adam Møller læste op fra en af de henrettede frihedskæmperes sidste brev til sin mor.
"Frihedskæmperne og krigssejlerne, det var dem, der forsvarede Danmarks ære. Havde det ikke været for disse folk, så havde det ikke været Dannebrog, men hagekorset, der havde vajet her i dag. Lad os aldrig glemme dem," lød det efterfølgende fra Helge Adam Møller.  

Husk at takke for friheden

Imellem linjerne lå imidlertid også flere formaninger til danskerne om, at på trods af at vi herhjemme ikke mærker de helt store rystelser, så ulmer uroen andre steder i verden. Særligt Lars Løkke Rasmussen hæftede sig ved, at vi fortsat har soldater ude i verden, som kæmper for, at danskerne kan blive ved med at nyde deres frihed. 
Synes du, at danskerne tager friheden for givet? 
"Jeg har tidligere talt med engelske officerer, som nævner, at det ligger dybt forankret i danskerne at engagere sig. Man kan sige, at vi ikke er så mange steder ude i verden, som vi har været, og det skal vi nok heller ikke ønske os, men nu er vi bare i en ny fase, og derfor er det så vigtigt, at vi bliver ved med at erindre os om, hvad frihed egentlig er."
Og hvad er frihed så for dig?
"Frihed er fraværet af tvang. Frihed er, at man får positive muligheder. Det giver retten til at forme sit eget liv," konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
Og så er vi tilbage ved symbolikkerne, for inden arrangementet overhovedet gik igang, havde et par fremmødte medbragt et skilt med teksten "Velkommen til de hvide heteroseksuelle mænds klub", og hvad der præcis lå i det budskab vides ikke, men retten til netop at sende et budskab noterede borgmester Jørn Pedersen (V) sig, da han afsluttede markeringen af 70-året for Danmarks befrielse.
"Frihed er netop lov til at sige, hvad jeg mener, og være hvem jeg er. Det her minder os om, at vi kan være det og takke nogen for det. Det er vigtigt at huske, ellers tager vi bare friheden for givet," understregede Jørn Pedersen.  

null

Publiceret 04 May 2015 20:48