(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Ny organisering styrker politiets beredskab

Køge bliver hjemsted for en af politikredsens nye beredskabsenheder, som er et centralt led i politiets nye nationale strategi om parathed ved uvarslede hændelser som terrorangrebet i København.

POLITI: Midt- og Vestsjællands Politi opretter som led i en ændret organisering af hele politikredsen nye og mere slagkraftige beredskaber pr. 1 september 2015. De nye beredskabsenheder samles i Roskilde, Køge og Holbæk, hvorfra de vil dække hele politikredsen i fremtiden.
Arbejdet med en ny organisering af politikredsen blev sat i gang i efteråret 2014 som følge af en ny national strategi om politiets parathed til at handle hurtigt og effektivt ved uvarslede hændelser – en strategi der efter begivenhederne i København i februar 2015 er kommet endnu mere i fokus.
- Den nye organisering betyder større beredskaber, der kan løfte flere arbejdsopgaver end det nuværende beredskab, som er fordelt på alle lokalpolitistationerne. Det betyder en styrkelse af den del af politiet, der rykker ud til opgaver hos borgerne, og de større enheder vil betyde et mere robust beredskab i fremtiden, siger politiinspektør Henrik Mikkelsen, der siden efteråret 2014 har stået i spidsen for arbejdet med politikredsens nye struktur; et projekt, der har arbejdstitlen Midt- og Vestsjællands Politi – På Forkant.
Forebyggelse og analysebaseret indsats mod kriminalitet vil blive prioriteret højere i den nye organisering, så politiet endnu bedre kan forebygge kompleks kriminalitet, radikalisering og anden utryghedsskabende adfærd – bl.a. ved at indgå i tæt samarbejde med andre parter, herunder kommuner, erhvervsliv, foreninger m.v.
Det forebyggende arbejde bidrager til synlighed og lokal tilstedeværelse i lokalområderne med henblik på at skabe tryghed.
Der bliver fremover flere politifolk end i dag, der vil have den forebyggende indsats som arbejdsområde.
- Jeg ser frem til, at vi med den ændrede struktur i politikredsen i endnu højere grad kan dedikere ressourcer til det meget vigtige forebyggende arbejde. Det er en afgørende langtidsinvestering i et mere trygt og sikkert samfund, siger chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen.

Bedre rustet til fremtiden

- Vi tror på, at vi med den nye organisation bliver endnu bedre til at løse kerneopgaverne – beredskab, efterforskning, forebyggelse og analyse. Vi skaber et fagligt stærkt beredskab, der bliver selvbærende således at forstå, at vi kan afskaffe den hidtidige såkaldte sponseringsordning, hvor andre politifolk fra tid til anden skulle bistå beredskabet. Nu skaber vi et system, hvor medarbejderne kan glæde sig til, at de vil kunne fokusere mere på arbejdet i egen afdeling med deraf følgende bedre kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi skaber rammerne for fremtidens politiarbejde i en verden, hvor der er behov for en styrkelse af beredskabet, men hvor der samtidig også stilles skarpt på behovet for lokalt nærvær og tryghedsskabende indsats, oplyser Sten Skovgaard Larsen.
Med den nye organisering ændres der ikke på placeringen af politikredsens stationer. Der vil også fortsat være mulighed for personlig henvendelse på de enkelte politistationer, hvor der alle steder vil være efterforskere og andre politifolk med godt lokalkendskab.
- Der er således ikke grund til at bekymre sig over, at der ikke længere vil være selvstændige beredskaber i Karlslunde, Ringsted og Kalundborg. Med de nye større beredskaber får vi en styrket faglighed i opgavevaretagelsen, og vi vil fortsat blive målt på, hvor hurtigt vi er fremme til hastende opgaver som røveri og vold – de såkaldte responstider. Politiets vagtcentral er igennem de senere år blevet betydeligt opgraderet – bl.a. med henblik på at kunne styre patruljerne endnu bedre og derved sikre, at der til stadighed er patruljer til stede jævnt fordelt i hele politikredsen, siger Sten Skovgaard Larsen.
mr

Publiceret 04 May 2015 10:00