Universitetssygehus Køge. (Foto: C. F. Møller, Alectia og Rambøll).

Universitetssygehus Køge. (Foto: C. F. Møller, Alectia og Rambøll).

Nye ambitiøse mål for forskning

- i Region Sjælland

FORSKNING: Region Sjælland har kontinuerligt styrket forskningen og er nu klar med en politik for sundhedsforskning, der sætter nye ambitiøse mål for forskningen i Region Sjælland.
Det hæver kvaliteten af behandlingen og gør det samtidig nemmere at rekruttere læger og sygeplejersker til sygehusene og i psykiatrien.
Den ny politik for sundhedsforskning er netop vedtaget af Regionsrådet og sætter nye ambitiøse mål om at øge både kvaliteten og kvantiteten af forskningen ved at øge antallet af medarbejdere, der bruger arbejdstid på forskning.
Der skal der være en forskningsprofessor eller –lektor inden for alle specialer senest i år 2018, forskningsresultater skal hurtigere komme alle patienter til gode og gøre sig gældende både nationalt og internationalt.
Ole Marqweis, der er formand for Kompetenceudviklings- og forskningsudvalget, siger:
- Vi er nået rigtig langt men nu vil vi endnu længere. Forskning er helt centralt for at vi kan fortsætte udviklingen af vores sundhedsvæsen. Kvalitet og udvikling kommer af stærke forskningsmiljøer, og når vi med en styrket forskningsindsats samtidig kan gøre det mere attraktivt for læger og sygeplejerske at arbejde i Region Sjælland, er vi godt rustet til at møde fremtidens behov.
Allerede i dag er der forskningsprofessorer eller –lektorer på flere specialer, men allerede inden årets udgang ventes antallet at være op mod 30. En forskningsprofessor er typisk ansat i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet eller Roskilde Universitetscenter.
I øjeblikket er der også ansat omkring 80 ph.d-studerende på sygehusene og i Psykiatrien i Region Sjælland, hvoraf flere har baggrund som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut.
Desuden fastslår forskningspolitikken rammerne for seks delområder inden for forskning – nemlig de Regionale satsninger, de fem sygehuses ambitioner, Samarbejde om forskning, Forskningsmæssige karriereveje, Finansiering og infrastruktur samt Styrket formidling.
Region Sjælland er lige nu i gang med at forberede byggeriet af det nye Universitetssygehus i Køge, og det vil styrke forskningen yderligere, efterhånden som universitetssygehuset tager form og i højere grad end i dag vil udføre højt specialiseret behandling.
pm

Publiceret 04 May 2015 16:00