(Colourbox).

(Colourbox).

Rågejagt skal give ro i Køge kommune

KØGE: Råger er dårlige naboer, fordi de store fugle larmer og sviner. Derfor har Naturstyrelsen givet kommunen lov at skyde rågeunger fra 1. maj.
Bliv ikke forskrækket, hvis du hører skud i Køge, Herfølge eller Ejby de næste par måneder.
Naturstyrelsen har givet Køge Kommune lov til at skyde rågeunger fra 1. maj, og derfor vil der blive sendt jægere i aktion i nogle af de områder, hvor de store fugle holder til.
Egentlig er rågen fredet, men der er mange af dem, og de både larmer og sviner. Et af problemerne med rågen er, at den bygger rede i store kolonier.
Støjen fra de mange fugle i trætoppene kan blive så høj, at det ligefrem er sundhedsskadeligt at bo i nærheden.
Naturstyrelsen har derfor givet Køge Kommune lov til at skyde råger i en række områder, hvor rågekolonierne ligger inden for 200 meter til nærmeste ejendom.
Rågejagten skal give ro i stuerne og sikre, at rågerne ikke breder sig endnu mere.
Køge Kommune har fået tilladelse til at skyde rågeunger fra 1. maj til 15. juni. I denne periode rykker rågeungerne ud af rederne og øver sig i at flyve. Det er trænede jægere fra Danmarks Jægerforbund Køge, Køge Herfølge Jagtforening og Skovbo Jagtforening, der skyder rågerne.
Har du spørgsmål i forbindelse med støjgener fra råger og andre fugle, er du velkommen til at kontakte ETK, Køge Kommunes driftsafdeling, på tlf.: 5667 6373 eller 5663 2011. ETK kan gøre noget ved problemet på områder, som tilhører Køge Kommune.
Har du som privat grundejer problemer med råger på din matrikel, skal du selv søge Naturstyrelsen om tilladelse til at jage fuglene væk eller regulere bestanden ved at skyde fugle. 
pm

Råger

Rågen er en stor, sort kragefugl, 45-48 cm lang. Råger yngler og overnatter i større eller mindre kolonier, hvor der kan være flere hundrede reder. På grund af støjen er de ikke altid lige populære naboer. Rågen er fredet. 

Derfor skyder man råger

Køge Kommune har gennem mange år skudt råger for at holde bestanden nede. Der er så mange råger rundt omkring i kommunen, at larmen er direkte sundhedsskadelig for folk, der bor nær en rågekoloni.

Regulering af kragefugle kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, som kun kan ansøges af ejendommens ejer. Køge Kommune foretager derfor kun regulering af råger, der holder til i træer på kommunale arealer.

Her bliver der skudt råger 1. maj-15. juni:

• Herfølge ved Tingstedet og Svansbjergvej.

• Køge ved Karlemosen og Sejerøvej.

• Køge Hjemmeværnsgård.

• Ejby ved Kastaniehusene • Bjæverskov ved Halvejen.

Publiceret 04 May 2015 17:15