- Vi oplevede stor lydhørhed fra medlemmerne af Trafikudvalget, og de tilkendegav klart, at der er vilje til at afsætte midler til at løse problemet, siger Køges borgmester Flemming Christensen. (Arkivfoto: JCJ).

- Vi oplevede stor lydhørhed fra medlemmerne af Trafikudvalget, og de tilkendegav klart, at der er vilje til at afsætte midler til at løse problemet, siger Køges borgmester Flemming Christensen. (Arkivfoto: JCJ).

Støjskærm ved Bjæverskov et skridt nærmere

KØGE: Torsdag den 30. april havde Køges borgmester Flemming Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget Mette Jorsø sammen med Lasse Buus og Erik Steenstrup fra Bjæverskov Nærmiljø foretræde for Folketingets Trafikudvalg.
Her oplevede de stor opbakning til at få løst støjproblemet omkring motorvejen ved Bjæverskov.
Siden motorvejen ved Bjæverskov blev etableret i 1976 er støjen fra motorvejen eksploderet til stor gene for beboerne i Vemmedrup og Bjæverskov.
I dag er der 6 gange så mange køretøjer og støjen er ti-doblet til et niveau langt over Miljøstyrelsens grænseværdier. Transportministeriet har tidligere anerkendt, at boligområdet ved Åvej er ”stærkt støjbelastet”, og Vejdirektoratet har lovet at overveje støjreduktion.
- Vi oplevede stor lydhørhed fra medlemmerne af Trafikudvalget, og de tilkendegav klart, at der er vilje til at afsætte midler til at løse problemet, siger Køges borgmester Flemming Christensen (K).
Det var Mike Legarth, transportordfører for Det konservative Folkeparti, helt enig i:
- Det er en meget høj støjbelastning, der er sket i boligområdet i Bjæverskov. Det er min opfattelse, at når forudsætningerne bliver ændret så meget, bør staten kompensere med en støjmur. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at fremskaffe finansiering til de mest belastede støjområder i Danmark. Bjæverskov skal i betragtning i den sammenhæng.
I 2009 nedsatte regeringen en pulje på 400 mio. til støjdæmpende foranstaltninger, men selvom alle er enige om, at der er et problem, er der stadig ikke sket noget. Bjæverskov Nærmiljø og politikerne håber, at dagens møde nu vil ændre på det.
- Jeg tror, at vi fik rykket noget på mødet i dag, men vi lader det ikke blive ved det. Vi har tænkt os at bide os fast, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø (V).
Nu kæmper politikerne og Bjæverskov Nærmiljø videre, både for borgerne i Vemmedrup og i Bjæverskov.
pm

Publiceret 04 May 2015 14:00