De to strande påvirkes i korte perioder af overløb af urenset spildevand som følge af kraftig regn og mister derfor det blå flag.

De to strande påvirkes i korte perioder af overløb af urenset spildevand som følge af kraftig regn og mister derfor det blå flag.

Strande mister Blå Flag

Badestrandene ved Albuen og Ibæk mister det Blå Flag i 2015.

I Vejle er der strande for enhver smag, og overalt ved Vejle Fjord kan der bades. Badevandet ved de fleste strande er i kategorien: udmærket, bortset fra to strande, nemlig Albuen og Ibæk hvor kategorien er god.
De to strande påvirkes i korte perioder af overløb af urenset spildevand som følge af kraftig regn og mister derfor det blå flag. Ved fjorden er der i 2015 stadig Blå Flag ved henholdsvis Fladstranden, Hvidbjerg, Mørkholt og Tirsbæk.
2014 bød på flere voldsomme regnhændelser i løbet af både forår og sommer. Disse regnhændelser har medført store overløb af urenset spildevand til fjorden både fra Vejle by, Bredballe og andre omkringliggende områder. Overløb fra urenset spildevand indeholdende bakterier kan ses i målingerne, hvorfor badevandskvaliteten på de to strande ikke opnår kategorien 'udmærket' i år, men kun god.
”Vi er naturligvis ærgerlige over, at vi har mistet det Blå Flag på to af kommunens strande. Vejle Kommune har igennem en lang periode arbejdet intensivt for at udbedre sammenhængen mellem overløb og en lavere kategorisering af badevandet ved samtlige strande i Vejle Fjord. Vi har derfor et tæt samarbejde med Vejle Spildevand med henblik på en separering af regn - og spildevand de steder, hvor det resulterer i overløb til Vejle Fjord. Samarbejdet og det fælles fokus vil på sigt medføre, at der ikke så ofte vil ske overløb af fortyndet spildevand til fjorden. Den langsigtede indsats vil medvirke til en generel forbedring af badevandskvaliteten også ved Albuen og Ibæk Strand. Målet for Vejle Kommunes badevandsindsats går naturligvis specifikt på at generobre det Blå Flag til samtlige af kommunens strande,” lyder det fra Søren Peschardt (S), der er formand for Natur - og Miljøudvalget i Vejle Kommune.
Der er opstillet varslingssystemer ved strandene inderst i fjorden, som løbende viser, om man må bade eller ej.

Publiceret 04 May 2015 18:00