Grenaa :

Forslag om torvehandel om søndagen

Af
Dan Jensen

Fremover skal der være mulighed for torvehandel i Grenaa om søndagen.
Dermed vil der være torvehandel på onsdage, lørdage og søndage.
Derudover forslås det at der i juleperioden må foregå torvehandel alle dage i perioden fra d. 12.
december til d. 24. december fra kl. 9.00-18.00.
Det indstilles også at der udvides med nye stadepladser, to ved Østergade/Kannikegade og fire ved
Kannikegade/Søndergade.
Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget i morgen.

Publiceret 04 May 2015 07:01