Varslingssirenerne hyler på onsdag som led i den årlige test. Denne her er monteret på toppen af en boligblok.

Varslingssirenerne hyler på onsdag som led i den årlige test. Denne her er monteret på toppen af en boligblok.

Varsling:

Sirenerne testes på onsdag

En gang om året testes det landsdækkende sirenevarslingssystem

Af
Jørgen Flindt

Onsdag den 6. maj klokken 12 vil sirenerne lyder ud over nær og fjern, men nej, der er ikke fare på færde. Det er systemet, der skal testes, hvilket sker hver den første onsdag i maj.
“Onsdag skal man ikke, fordi sirenerne hyler, ringe til 1-1-2 eller 1-1-4. Det skal man aldrig gøre, hverken ved test eller hvis de hyler af andre grunde. Desværre oplever vi hvert år, både under test, men også de få gange om året, hvor der er en reel trussel, hvordan 1-1-2 funktionen belastes af unødvendige opkald, der i sidste ende kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen,” siger Torben Vesterskov Jensen i en pressemeddelelse. Han er rådgiver og arbejder til dagligt i Beredskabsforbundet.

Hyler af en grund

Grunden til, at sirenerne er placeret rundt i landet er, at der kan opstå behov for hurtigt varsling. Det kan være alt fra giftige gasser i forbindelse med en brand til bombetrusler og pandamier. Torben Vesterskov Jensen opfordrer voksne til at forklare børnene om, hvad der sker. Både om at sirenerne hyler på onsdag, men lige så vigtigt, hvad man skal gøre, når det ikke er en test.
“Forældrene skal huske at fortælle deres børn, hvad signalerne betyder, og hvordan de skal forholde sig. Især de lidt større børn som ofte er alene. Det er vigtigt at alle reagere instinktivt, når alarmen lyder, da sirenerne ikke aktiveres for sjov,” forklarer han.
I tilfælde af en virkelig faresituation, hvor sirenerne tages i brug, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder, og hvordan man skal reagere. Når varslingssignalet lyder (altså ikke ved den årlige test), skal man: Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. Søge informationer via DR eller TV2. Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet.
Varslingssignal består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.
Der er 1078 sirener rundt om i landet, som når ud til 80 procent af danskerne. Resten skal nås med mobile sirener.

Publiceret 04 May 2015 06:00