Steen Ørskov.

Steen Ørskov.

- Ærgerlig beslutning...

- Ikke en eneste skole jubler over beslutningen, mener Steen Ørskov...

På kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge vedtog et flertal bestående af socialdemokrater, SF, Dansk Folkeparti og Venstre, at der skal etableres en fælles madordning for byens folkeskoler.

Af
oas@hvidovreavis.dk

- Det er en beslutning, som i store træk går imod skolernes egne ønsker - blandt andet fordi flere allerede har etableret løsninger, som de selv har valgt - og som fungerer for dem... Således mener Sten Ørskov (C)... - Som konservativ har jeg flere gange tilkendegivet, at jeg ikke er stor tilhænger af skolemadordninger i det hele taget, fortsætter han: - Grundlæggende mener jeg, at det må være en naturlig opgave i enhver familie at kunne handle ind, lave mad - og spise den med velbehag. Desværre ser jeg løbende, at alle mulige hverdagsopgaver enten nedprioriteres eller problematiseres af politikere der mener, at stat og kommune bedre end det enkelte menneske ved, hvad der er bedst for dem. Man tager simpelthen ansvaret fra folk - angiveligt fordi man ikke tror på, at en mindre del af borgerne kan løse opgaven selv. Jeg ville klart foretrække, at man gjorde mere for at støtte den slags mennesker i at hjælpe sig selv - frem for at fratage dem opgaven og ansvaret...

Social slagside

- Jeg ved udmærket, at “købemad” kan være en fin mulighed for mange travle familier, men jeg føler ikke noget behov for at være med til at fremme denne kultur, fortsætter Ørskov: - Allerede nu kan man høre, at mange - politikere og tilhængere af en madordning - taler om at indføre offentligt tilskud for at holde prisen nede, samt at man eventuelt må give friplads - altså gratis mad - til dem, som ikke selv har råd. Det bliver altså endnu dyrere at være almindelig borger eller eksempelvis pensionist her i Hvidovre, når man skal betale andre folks børns frokost. Det synes jeg ikke er rimeligt. I forvejen har man gennem flere år set, at flere og flere unge - herunder yngre forældre - ikke har lært familiære hverdagsopgaver som at sørge for god og sund mad til de børn, man har valgt at sætte i verden. Læg dertil at alt for mange har problemer, når de skal handle ind og prøve at finde ud af, hvor mange penge de skal betale eller have tilbage. Lad os give mere ansvar tilbage til den enkelte - og lad os lære dem at gebærde sig i livet. I stedet for denne konstante klientgørelse af borgerne... - I den aktuelle sag finder jeg det samtidig ærgerligt, at man beslutter noget, som direkte strider imod næsten alle høringssvar fra vore skoler, anfører Steen Ørskov: - Kommunalbestyrelsen har truffet et valg som strider imod de fleste partiers normale adfærd, hvor man plejer at tage borgernes og brugernes meninger alvorligt. Ikke én skole jubler. De påpeger i stedet eksisterende ordninger, social slagside og værdien ved at kunne tage en madpakke ud af køleskabet på skolen. Det er ikke mange dage siden, man fjernede en besparelse på skolerne, hvor man glemte at lytte til dem, som tingene handler om. Nu gør man det igen...

Publiceret 05 May 2015 08:00