Avedøreudvalget koncentrerer sig om forhold i Avedøre Stationsby. Nu pustes der nyt liv i det gamle udvalg, der har 23 år på bagen.

Avedøreudvalget koncentrerer sig om forhold i Avedøre Stationsby. Nu pustes der nyt liv i det gamle udvalg, der har 23 år på bagen.

Nyt liv til 23 år gammelt udvalg

Kommunalbestyrelsen ændrer lidt på Avedøreudvalgets sammensætning - der var ikke stemning for at nedlægge udvalget

 For godt 23 år siden blev der nedsat et specielt “Avedøreudvalg”.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Avedøreudvalget blev nedsat efter kommunalbestyrelsens beslutning den 9. november 1992. I kommissoriet og forretningsordenen for udvalget er det bestemt, at udvalget er rådgivende og koordinerende i forhold til fremtidige tiltag vedrørende Avedøre Stationsby. I henhold til kommissoriet afholder udvalget minimum fire årlige møder og i øvrigt efter behov. I kommissoriet og forretningsordenen er det endvidere bestemt, at udvalget har tre medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen. Formanden for hver af de tre afdelingsbestyrelser sidder også i udvalget i selskab med et medlem valgt af KAB, Avedøre. Også formanden for kulturtrådet og en repræsentant fra Fritidsbutikken sidder i udvalget. Direktøren for kultur-, teknik-, miljø- og arbejdsmarkedsforvaltningen samt direktøren for børne- og velfærdsforvaltningen har hidtil været medlem af udvalget.

Lang debat

I sidste uge skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til en ændring af Avedøreudvalgets sammensætning. Der var lagt op til en ændret sammensætning af Avedøreudvalget for så vidt angår de to medlemmer af udvalget, som er kommunalt ansatte. Det blev vedtaget, at familie- og dagtilbudschefen og den medarbejder, som varetager tilsynet med de almene boligorganisationer, indtræder i Avedøreudvalget i stedet for direktøren for børne- og velfærdsforvaltningen og direktøren for kultur-, teknik-, miljø- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Men inden man kom så langt skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og Konservative om, at Avedøreudvalget nedlægges, idet de to partier mener, at “der ikke er rimelighed i, at et boligområde skal have en særlig og ekstra indgang til kommunen end de øvrige boligområder”... Ændringsforslaget gav en længere debat om Avedøreudvalgets formål og berettigelse. Stærkest i debatten stod Niels Ulsings argument - nemlig at det var ganske urimeligt hvis man nedlagde udvalget, når det blot var en ændring af personsammensætningen, der var punktet: - Hvis man mener, at udvalget skal nedlægges må man da stille et forslag om det. Og så må vi behandle det. Vi kan da her i kommunalbestyrelsen ikke bare som “en tyv i natten” beslutte at nedlægge Avedøreudvalget uden en langt grundigere debat og drøftelse...

Publiceret 05 May 2015 08:00