Sirenerne på Hvidovre Rådhus vil igen hyle på onsdag.

Sirenerne på Hvidovre Rådhus vil igen hyle på onsdag.

Sirenerne hyler onsdag middag

Som sædvanlig hyler sirenerne den første onsdag i maj. I år er det onsdag den 6. maj kl. 12

I morgen onsdag den 6. maj kl. 12 hyler sirenerne landet over, når Beredskabsstyrelsen og politiet gennemfører den årlige test. Der er altså ikke fare på færde, når sirenerne lyder. Testen er til for at afprøve varslingssystemet og for at sørge for, at befolkningen kender signalerne.

Der er opsat sirener på mange statslige, regionale og kommunale bygninger/arealer, såsom skoler, sygehuse, plejehjem, dag- og døgninstitutioner, administrationsbygninger og lignende.

Tre signaler

Du vil høre tre sirenesignaler på testdagen: 1. gang: Varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Signalet betyder “Gå inden døre”. 2. gang: Varslingssignal gentages. Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet. 3. gang: Afvarslingssignal. Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. Der er ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved almindeligt ophold under sirener. Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter af et sirenehoved, løber dog en risiko for at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Effektivt høreværn skal derfor altid anvendes.

Hvad skal du gøre?

Ved en virkelig faresituation, hvor sirenerne hyler, er det vigtigt at vide, hvad signalerne betyder, og hvordan man skal reagere. Når varslingssignalet lyder, skal man: Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. Søge information hos DR eller TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslings-situationen på tekst-tv side 150. Ring ikke til 112 eller 114, fordi sirenerne hyler - hverken under testen eller hvis sirenerne hyler i en reel faresituation. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen. Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket en afvarsling.

Publiceret 05 May 2015 08:00