Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Tilbage på sporet

Der er grund til at klappe i hænderne. I mindst 30 år har Risbjerggård haft det med at poppe op på den politiske dagsorden med jævne mellemrum. Risbjerggårds placering lige overfor rådhuset på det område, der de senere år har fået betegnelsen Hvidovres bymidte, har på mange måder skygget for en naturlig byudvikling af området. Endeløse diskussioner om hvorvidt Risbjerggård er bevaringsværdig eller ikke, har været en væsentlig faktor i det faktum, at der intet er sket i en årrække. Nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal laves en helhedsplan for en ny bymidte. To arkitektfirmaer har arbejdet med den samme opgave i et såkaldt “parallelopdrag”. Opgaven var at komme med to forslag til en bymidte - et forslag hvor Risbjerggård jævnes med jorden samt et forslag, hvor Risbjerggård i et eller omfang bliver bevaret. Der er vedtaget en ganske præcis proces - og i denne proces er borgerinddragelse et væsenligt element. I sidste uge hoppede kæden imidlertid af. Et “borgervalgt” medlem af bedømmelsesudvalget forlod udvalget på grund af inhabilitet, idet han selv var primus motor for et alternativt forslag til bymidten. Hvorvidt han selv valgte at udtræde eller det var en beslutning truffet af økonomiudvalget eller andre placeret et sted på direktionsgangen på Rådhuset, er ikke essentielt i denne sammenhæng. Kapitalbrøleren bestod i, at “borgermandatet” i bedømmelsesudvalget ikke med det samme blev erstattet med næste borger på listen. Det ville være mildt sagt ærgerligt hvis en fodfejl skulle have kortsluttet den proces, som nu endelig synes at tage form. For størstedelen af Hvidovres borgere er det ikke afgørende, om Risbjerggård bliver en del af den kommende bymidte. Holdningen er hos mange, at hvis bygningen er en hindring for en spændende bymidte - ja, så må Risbjerggård elimineres. Omvendt er det oplagt at bevare Gården, hvis dette vil være en styrkelse af den kommende bymidte. Heldigvis besluttede borgmesteren at indsætte en ny borger på den tredje “borgerplads” i bedømmelsesudvalget. Kæden blev i sidste øjeblik sat på igen og processen kan fortsætte. Derfor er der grund til at kappe i hænderne.

Publiceret 05 May 2015 08:00