Her ses Karl Erik Høholt (V) da han for nogle måneder siden tog del i den borgerinddragende workshop, der blev afholdt på Medborgerhuset.

Her ses Karl Erik Høholt (V) da han for nogle måneder siden tog del i den borgerinddragende workshop, der blev afholdt på Medborgerhuset.

Uenighed i økonomiudvalget

Karl Erik Høholt (V) har en helt anden opfattelse af, hvad der skete på et møde i udvalget end den ”officielle” udlægning..

På forsiden af sidste uges udgave af Hvidovre Avis kunne man læse, at økonomiudvalget havde besluttet at give “Idèforum 2025” lov til at præsentere deres forslag til Hvidovre Bymidte for bedømmelsesudvalget.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Sammen med tegnestuerne BCVA og Vandkunsten præsenterede borgergruppen derfor deres fremtidsscenarie for Hvidovre Bymidte - men forslaget skulle dog ikke med i den videre bedømmelse. - Denne forside på avisen har med rette givet anledning til en del undren og debat, siger Venstres medlem af økonomiudvalget, Karl Erik Høholt Jensen: - Artiklen i avisen er tydeligvis redigeret ud fra en pressemeddelelse, som er udsendt fra kommunen den 24. april. Af denne pressemeddelelse fremgår det, at det er økonomiudvalget der har truffet beslutningerne. Men - men - men.. Hvad sker der lige her? Den 16. april var økonomiudvalget indkaldt til et - i en anden anledning - ekstraordinært møde. På mødet orienterede borgmesteren og forvaltningen om idéen vedørende Idéforum 2025’s fremlæggelse af deres projektforslag på det næstkommende bedømmelsesudvalgsmøde, den 21. april. Økonomiudvalget kan ikke - uden dagsordenspunkt og alene ud fra en orientering fra borgmesteren - træffe en sådan beslutning! Endvidere kan økonomiudvalget ikke tilsidesætte eller omgøre en kommunalbestyrelsesbeslutning vedrørende forløbet af processen og antallet af medlemmer i bedømmelsesudvalget, herunder borgervalgte repræsentanter...

Selvmål

Karl Erik Høholt tager klart afstand fra “beslutningen”: - For mit og Venstres vedkommende ville der i modsat fald være tale om en nedskydning af den igangværende proces. Derfor vil jeg, som medlem af økonomiudvalget, naturligvis ikke drages til ansvar for denne udlægning. Idèforum 2025´s forslag betragter jeg som værende et særdeles veludført høringssvar, der er værd at lytte til. Men det er klart, at det ikke kan indgå i processen på lige fod med de øvrige forslag. At Erling Groth trækker sig fra bedømmelsesudvalget gør naturligvis, at den "næste" på listen af borgervalgte bør indtræde. Det skal for god ordens skyld nævnes, at borgmesteren den 29. april, på “eget initiativ” indkaldte Keld Blom Nielsen til bedømmelsesudvalgsmødet den 30. april. Det var en “redning” af et selvmål! Lad os nu bevare “fatningen” og fortsætte den besluttede proces uden yderligere forvirring, slutter Karl Erik Høholt...

Publiceret 05 May 2015 08:00