Rotter:

Sådan undgår du dem efter skybrud

Rotterne holder til nede i kloaksystemet under jorden. De er dog altid på jagt efter tørre steder at lave reder, så derfor prøver de gennem rør og afløb at komme ind i dit hus.
Efter skybrud kan risikoen for besøg af rotter være større, fordi kloakrørene bliver helt fyldt op med vand og svømmer over flere steder. Derfor søger rotterne op for at få luft. De kravler op gennem kloakrister eller igennem kloakrør og op igennem toilettet eller gulvafløbet i kælderen. De kan også komme ud igennem utætte kloakrør.

Hvilken skade kan rotter gøre?

 1. Rotter kan gnave sig igennem stort set alle materialer og bl.a. gøre stor skade på isolering på loftet og i vægge, ledninger og rør i hele huset.
 2. Rotter bringer forskellige sygdomme med sig. Bl.a. Weils sygdom, som kan smitte mennesker gennem rottens urin.

Hvilken skade kan kloakvand gøre ved skybrud?

Det er ikke kun de levende rotter, der kan gøre skade efter et skybrud. Hvis der kommer kloakvand ind i dit hus, kan det også gøre stor skade.
Kloakvandet kan i sig selv ødelægge mange ting, men det kan også indeholde døde rotter og urin fra rotter og dermed bringe Weils sygdom med sig. Kloakvand kan også indeholde farlige mikroorganismer, som kan føre til alt fra smitsom leverbetændelse til Roskildesyge, hvis du kommer i kontakt med dem.

Hvad er Weils sygdom?

Weils sygdom (leptospirose) er en farlig og i yderste tilfælde dødelig sygdom. Symptomerne minder lidt om influenza – feber, hovedpine og muskelsmerter – og i værste tilfælde kan den føre til lever- og nyresvigt. Weils sygdom kan opstå mellem 2 og 30 dage efter, at du har været i kontakt med urin fra en rotte eller kloakvand, der har båret på smitten. Søg straks læge, hvis du oplever nogle af symptomerne.
Der er 10-30 tilfælde af Weils sygdom om året i Danmark. Oftest hos personer, der har svømmet eller arbejdet i åer, der løber igennem byområder, eller personer, der arbejder i dambrug eller kloakker eller på anden måde har haft direkte eller indirekte kontakt med urin fra rotter eller mus.

Hvordan kan du forhindre, at rotter kommer ind i huset?

 • Kontrollér, at din kloakstikledning er intakt. Løft med jævne mellemrum dækslet på dine samlebrønde indenfor skel. Er der opstuvning af spildevand, eller ligger der småsten og grus i afløbet, bør du undersøge det nærmere. Det kan nemlig skyldes, at rotter er trængt ud af afløbssystemet. Er der synlige defekter i samlebrønden i form af revner eller huller, skal de udbedres.
 • Sæt en rottespærre på ved brønden, hvor dit spildevand samles, så rotterne ikke kan komme ind på din grund fra kloaknettet. Sikr dig, at der ikke er rotter i systemet, før det bliver gjort. Der findes forskellige typer af rottespærrer. Tjek evt., hvilken din kommune anbefaler. Du må ikke selv montere en rottespærre. Det kræver hjælp fra en autoriseret kloakmester eller lignende og koster ca. 5.000-6.000 kr.
 • Lad en kloakmester lave en tv-inspektion af kloakrørene, inden rottespærren monteres. Så du er sikker på, der ikke er rotter i systemet, og at der ikke er andre utætheder i kloakrør og ledninger.
 • Skru alle gulvriste fast, så de ikke kan skubbes op.
 • Luk toiletlåget ned under skybrud, så rotterne ikke kan komme op her. Fyld evt. en plastpose med stof eller lignende, stop posen ned i toilettet og læg sandsække og en krydsfinérplade ovenpå. Sæt en lægte i spænd mellem krydsfinérplade og loftet, så plade og sandsække holder det store vandpres nede.
 • Luk for kældervinduer og døre under et skybrud – både for at holde vandmængder og rotter ude.

Hvad gør du, hvis rotterne er kommet ind?

 • Anmeld det til din kommune – det har du pligt til, både hvis du ser en levende eller en død rotte. Anmeldelser kan ofte foretages borger.dk eller på kommunens hjemmeside. Så kommer kommunen og udfører rottebekæmpelse. Indendørs lægger de ikke gift, men sætter fælder op.
 • Når kommunen har fjernet rotterne, har du selv ansvar for at sikre, at rotterne ikke kommer igen. Rottebekæmperne rådgiver dig om, hvor rotterne er kommet ind, og hvilke huller eller riste, du skal have lukket eller udbedret.
 • Desinficér alle områder, hvor rotterne har været.
 • Rør aldrig ved en rotte. Er du nødt til at fjerne en død rotte, skal du have gummihandsker eller lignende på, før du gør det.

Hvordan gør du rent efter oversvømmelse af kloakvand eller invasion af rotter?

Kældre og andet, som har været oversvømmet af kloakvand og rotter, bør rengøres af professionelle. Hvis du selv vil gøre arbejdet, skal du tage disse vigtige forholdsregler:
 • Bær langskaftede gummistøvler og gummihandsker.
 • Anvend arbejdstøj, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn.
 • Vask dig hurtigst muligt, hvis du kommer i berøring med spildevand.
 • Desinficér dine hænder efter rengøringen, selv om du har brugt handsker.

Publiceret 05 May 2015 15:50