Brønd med dæksel af frønnede brædder. (Foto: Stevns kommune).

Brønd med dæksel af frønnede brædder. (Foto: Stevns kommune).

Få 4.000 kr. i tilskud, når du sløjfer din gamle drikkevandsbrønd

SLØJFNING: Stevns Kommune har afsat 100.000 kr. til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2015. Det betyder, at de første 25 ansøgere kan få 4.000 kr. i støtte til sløjfning af deres gamle drikkebrønd.
Stevns Kommune har siden 2012 givet tilskud til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde. Beslutningen om også at give tilskud til sløjfninger i år er en engangsbeslutning. Det er derfor langt fra sikkert, at man vil kunne få støtte til sløjfning til næste år,' fortæller Charlotte Lønborg Frantzen fra Stevns Kommune.
Efterhånden får flere og flere ejendomme indlagt vand fra vandværk. Det betyder, at den gamle drikkevandsbrønd bliver overflødig som vandforsyning. Ejerne kan forvente at modtage et påbud fra kommunen om at sløjfe brønden inden for de næste år, fortsætter hun.

Hvorfor skal brønden sløjfes?

Brøndene udgør en stor risiko for forurening af grundvandet, især her i Stevns Kommune, hvor undergrunden består af kalk, som vandet meget let løber ned igennem via sprækker. Over kalken ligger kun et relativt tyndt lag ler, mange steder under 5 meter.
Normalt udgør leret en god beskyttelse mod nedsivning af forurenende stoffer, men når lerlaget er så tyndt, som det er tilfældet mange steder på Stevns, så har man næsten gravet igennem leret, når man har gravet en brønd på 4-5 meter.
Mange steder er brøndene også meget dybere og står helt nede i kalken. Brøndene er som ofte ikke beskyttet mod regnvand. Der er derfor stor risiko for, at der løber forurenende stoffer med regnvandet ned i brøndene. Fra brønden har stofferne let adgang videre til det egentlige grundvand, hvor der så sker en forurening.
Brønden bliver ofte glemt, når en ejendom skifter ejer.
Charlotte Lønborg Frantzen fortæller, at det er kommunens erfaring, at de gamle brønde ofte bliver glemt. På gårdspladsen er der hældt perlesten hen over dækslet, og i haven kommer der jord henover, og græsset begynder at gro.
Efterhånden som ejendommene bliver handlet, glemmer man at fortælle køber, at der findes en gammel brønd på ejendommen, og ingen ved så, hvor den befinder sig. Hvis der spildes kemikalier i nærheden af en sådan brønd, er der stor risiko for, at de havner i grundvandet.
- På Stevns har vi nok grundvand, som det ser ud i dag, men vi har ikke i overflod. Grundvandet trækkes langsomt ud af kalken, og man kan ikke pumpe særlig kraftigt fra boringerne. Vi har derfor ikke ”råd” til at vores grundvand bliver forurenet, siger Charlotte Lønborg Frantzen.
Skynd dig at bestille sløjfningen af din gamle drikkevandsbrønd hos en brøndborer eller anden entreprenør, som må sløjfe brønde - har A-bevis - og send en kortfattet ansøgning til kommunen.
Ansøgningen skal sendes med Digital Post via www.Borger.dk (https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=9637).
I ansøgningen skal du blot henvise til ordningen og oplyse dit navn og CPR-nummer. Du kan kun få tilskud, hvis du ikke tidligere har modtaget en henvendelse fra kommunen om sløjfning.
Du kan finde en oversigt over de firmaer, der A-bevis på www.GEUS.dk ved at søge på ”A-bevis”.
pm

Publiceret 06 May 2015 06:15