Udvalgsformand Lars Ejby Pedersen (S) tror på Fredericia Teater.

Udvalgsformand Lars Ejby Pedersen (S) tror på Fredericia Teater.

Fortsat opbakning til teater

Byrådet skal diskutere, om Fredericia Teaters milliongæld skal sløjfes

Af
Peter Friis Autzen

“Nu kender vi prisen for at drive et teater. Det er jeg tryg ved,” siger Lars Ejby Pedersen (S).
Han er formand for Fredericias Kultur- & Idrætsudvalg og sidder også i Fredericia Teaters bestyrelse.
Kulturudvalget har set nærmere på teatrets underskudsregnskab og budget. Og politikerne har i enighed godkendt begge dele.
I nær fremtid skal politikerne tage stilling til, om kommunen vil slette teatrets gæld.
Årsegnskabet viser et underskud på 5,3 millioner kroner sidste år. Budgettet for i år går i nul.
“2014 har været et oprydnings-år, hvor teatret har etableret de værktøjer, der skal til for at styre økonomien bedre. Vi har fået den økonomiske indsigt, der tidligere har manglet,” siger Lars Ejby Pedersen.
Nu skal der arbejdes med den fremtidige økonomi, hvor teatret håber at hente ekstra indtægter fra erhvervssamarbejde, sponsorer og fonde, ligesom der arbejdes på at skaffe statsmidler til teatret, der i dag “kun” er egnsteater men sammenligner sig med de mere statsstøttede landsdelsteatre.

Eftergive gæld?

Teatret har oparbejdet en stor milliongæld til Fredericia Kommune. Blandt andet ved, at byrådet for halvandet års tid siden gav teatret et nødlån på 10 millioner kroner.
Er det på tale at sløjfe teatrets gæld til kommunen?
“Det spørgsmål tages op i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger senere på året,” siger Lars Ejby.
Hvad er din holdning?
“Lige nu har jeg ingen holdning til det spørgsmål.”
Lars Ejby Pedersen mener, at investeringerne i teatret giver byen pengene tilbage i form af oplevelser, omsætning, branding og medieomtale.

Publiceret 06 May 2015 11:00