(Colourbox).

(Colourbox).

Mere hjælp til demente og deres pårørende

STEVNS: Mennesker med demens og deres pårørende har vist stor interesse for hjælp til at klare hverdagen.
Derfor øger Stevns Kommune nu indsatsen på området.
Det er vigtigt for både personer med demens og deres pårørende, at der findes kommunale tilbud, der gør det lettere at klare hverdagen. Derfor sætter Stevns Kommune nu ind med ekstra hjælp.

Pårørende kan også have brug for hjælp

Som noget nyt har Stevns Kommune lavet grupper for pårørende til mennesker, der lider af demens. Her kan man mødes med andre, der befinder sig i en lignende situation.
- Pårørende til mennesker med en demenssygdom kan have stor glæde af at mødes med andre i samme situation. Derfor har vi nu arrangeret gruppemøder, hvor de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden, fortæller Line Henriksen, der er demenskoordinator i Stevns Kommune og sammen med en kollega vil være med til møderne for at give råd og vejledning.
Møderne bliver holdt på Hotherhaven, Præstemarken 76 i Hårlev og vil i 2015 finde sted fra kl. 18.30 til kl. 20.00 den 20. maj, 17. juni, 19. august, 16. september, 21. oktober, 18. november og 16. december.

Dagcenter Nichen får udvidet åbningstiden

En udvidelses af åbningstiderne i Dagcenter Nichen skal være med til at sikre, at behovet for hjælp til dem, der lider af demens, bliver dækket.
- Vi har oplevet et stigende behov og interesse for det, vi kan tilbyde på Nichen Dagcenter, og derfor udvider vi nu med en åbningsdag mere om ugen. Nu har vi åbent mandag - torsdag fra kl. 9.30-15.00 og fredag fra kl. 9.30-13.00, fortæller Line Henriksen, der tilføjer, at Dagcenter Nichen er et visiteret tilbud, og at interesserede derfor skal kontakt hende.
pm

Publiceret 06 May 2015 10:00