De populære grønne lodsedler som Sct. Georgs Gildet i Køge hvert år arrangerer giver mange penge som kan formidles videre til bl.a. spejderlivet i Køge og omegn. Foto er fra den traditionsrige aften hvor julekurvene pakkes hos Sct. Georgs Gildet i Køge. Fra venstre mod højre ses Susanne Clemensen, Finn Møller, Karsten Johansen, Raymond Cailloux, Jesper Johnsen, Karl Kristiansen, Jimmy Lund og Jan Gede. (Arkivfoto: JCJ).

De populære grønne lodsedler som Sct. Georgs Gildet i Køge hvert år arrangerer giver mange penge som kan formidles videre til bl.a. spejderlivet i Køge og omegn. Foto er fra den traditionsrige aften hvor julekurvene pakkes hos Sct. Georgs Gildet i Køge. Fra venstre mod højre ses Susanne Clemensen, Finn Møller, Karsten Johansen, Raymond Cailloux, Jesper Johnsen, Karl Kristiansen, Jimmy Lund og Jan Gede. (Arkivfoto: JCJ).

Store donationer fra Sct. Georgs Gildet i Køge

Af
Per Møller

SPEJDERLIV: Sct. Georgs Gildet i Køge, som tæller knapt 50 medlemmer har igen i 2014 uddelt mange donationer til forskellige formål.
I 2014 har Sct. Georgs Gildet således støttet lokale spejdergrupper med ialt kr. 48.155. Heraf "tjente" Sct. Georgs Gildet selv kr. 39.655 ved at sælge de populære grønne julekurvlodsedler i november og december måneder.
Desuden modtog SOS Børnebyerne kr. 5.160 - "adoption" - Dansk Røde Kors' julehjælp modtog kr. 5.000 og Danmarks Samfundet kr. 100 - medlemskab. Ialt blev der i 2014 doneret kr. 58.415 kr.
Det er historien om mange bække små - på landsplan uddelte Sct. Georgs Gildet ialt 2 millioner kroner.
Spejdergrupper, andre børne- og ungdomsorganisationer, børn af misbrug forældre, gamle, svage og handicappede i deres væresteder er bare nogle af dem, der har modtaget støtte fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark i 2014.
Hen over året indsamles der lokalt penge via salg af lodsedler - som bl.a. i Køge - og afholdelse af forskellige arrangementer som rundskuer og loppemarkeder. Penge som bliver doneret til aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en selvstændig idébaseret bevægelse, der arbejder ud fra "Spejder idéen for voksne", hvor de tre hovedelementer er personlig udvikling, hjælp til fællesskabet og hjælp til samfundet.

Publiceret 06 May 2015 12:00