Tag selv-bøger hitter i Nordborg

800 borgere benytter hver måned det selvbetjente bibliotek i Nordborg

Biblioteket Nordborg har været selvbetjent bibliotek siden den 6. juni 2014, og i den forgangne periode har cirka 800 borgere benyttet biblioteket hver måned biblioteket uden for den almindelige åbningstid.
"Den selvbetjente åbningstid skal ses som et supplement og er et godt og fleksibelt tilbud til de borgere, der har behov for andre frihedsgrader," siger Charlotte Riis Engelbrecht, formand for kultur-, borger– og fritidsudvalget i Sønderborg Kommune.
Siden 2011, hvor de første fem selvbetjente biblioteker blev etableret, er der samlet set også sket en markant stigning i benyttelsen. 9.156 borgere benyttede sig af selvbetjeningstilbuddet i første kvartal 2011. Benyttelsen i samme kvartal af 2015 er steget til 15.062 borgere, hvor nu også Biblioteket Nordborg kan tælles med. Stigningen er sket med en jævn fordeling på de seks biblioteker i årenes løb. Flertallet af borgerne benytter sig stadig overvejende af åbningstiden, hvor der er personale til stede.
De selvbetjente biblioteker i Sønderborg har været en bevidst politisk satsning. Etableringen blev understøttet økonomisk af Kulturstyrelsens udviklingspulje i 2009, og antallet af selvbetjente biblioteker i hele landet er nu steget til 279.
"De selvbetjente biblioteker har givet bibliotekernes serviceniveau et løft inden for den samme økonomiske ramme. Det er meget positivt og bemærkelsesværdigt," siger Charlotte Riis Engelbrecht.

Publiceret 06 May 2015 09:00