Favrskov:

Forældrebetaling stiger sandsynligvis ikke

Af
Henriette Klausen

Favrskov Kommune har modtaget puljemidler til at ansætte mere personale i dagtilbuddene, og det betyder at forældrebetalingen risikerer at stige.
For når budgettildelingen øges, så kan kommunerne forhøje forældrebetalingen.
Opkræves der øget forældrebetaling, tilføres dagtilbudsområdet, ekstra cirka 2,9 millioner kroner.
Kommunens børne- og Skoleudvalg vil dog ikke være med til at hæve forældrebetalingen.
Udvalget anbefaler i stedet, at forslaget om forhøjelse af taksterne indgår i Byrådets kommende budgetlægning.

Publiceret 06 May 2015 15:27