Favrskov:

Hjælp til bedre sundhed

Af
Henriette Klausen

Favrskov Byråd har afsat ekstra en million kroner i år til sundhedsområdet.
Pengene skal blandt andet bruges på udvidelse af sundhedskurserne, og de vil fremover komme til også at omfatte borgere med depression.
Derudover skal der etableres såkaldte mestringstilbud til sygemeldte borgere, og også her er der tale om borgere, der er ramt af en depression, og som via tilbudet bedre vil kunne håndtere deres sygdom.
Dermed vil de kunne fastholde kontakten til arbejdsmarkedet.
Derudover skal der bruges penge på at øge træningen i sundhedscentrene.

Publiceret 06 May 2015 16:03