Favrskov :

Kommunen vil bevare Tange Sø ved lov

Af
Dan Jensen

Favrskov Kommune opfordrer nu kommunerne omkring Gudenå til i samlet flok at støtte op om bevarelsen af Tange Sø.
Der har længe været debat omkring søens fremtid, og sagen er igen aktuel, fordi staten lige nu har vandområdeplanerne for år 2015-2021 i høring.
Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Favrskov anbefaler staten at bevare søen. Samtidigt opfordrer udvalget til, at en del af vandet i Gudenå ledes uden om Tange Sø, så der bliver fri passage og bedre gydeforhold for fiskene.

Publiceret 06 May 2015 05:43