Norddjurs:

Ældreboliger bliver almene boliger

Af
Henriette Klausen

Norddjurs Kommune har problemer med at leje 12 ældreboliger i Holbæk ud.
Der har i en årrække kun været én fast lejer i boligerne.
Eftersom boligerne er registreret som kommunalt ejede almene ældreboliger, så er det muligt at ommærke boligerne til
udlejningsboliger, som udlejes efter lejeloven, uden at indhente tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Og den mulighed vil kommunen nu benytte sig af.
Samtidig er det besluttet at boligerne sættes til salg eller nedrives, når den sidste lejer er fraflyttet byggeriet.

Publiceret 06 May 2015 15:13