(Ill.: Arkitekterne KØGE A/S).

(Ill.: Arkitekterne KØGE A/S).

Køge Park:

Sigter efter byggestart i foråret 2016

Af
Per Møller

STADIONPROJEKT: Gennem to og et halvt år har der i Køge kommune været arbejdet målrettet på at få realiseret projekt Køge Park på det sted, hvor Køge Stadions opvisningsbane har været beliggende siden 1932.
Realiseringen af Køge Park kommer nærmere og nærmere – og som lovet i sidste uges udgave af Lørdags-Avisen vil vi i denne uge bringe med en aktuel status over projektet.
Onsdag formiddag lagde Per Bendix, der er Køge kommunes konsulent på opgaven, vejen forbi Galoche Allé 16 i Den Hvide By til en kop formiddagskaffe og en statussnak om Køge Park.
- Først vil jeg sige, at det som det tit og ofte er med store projekter, at der opstår en masse myter. En myte har i forbindelse med Køge Park levet længe – selvom vi har gjort adskillige forsøg på at få den aflivet. Nu slår vi det fast endnu engang med syvtommersøm – det er IKKE Køge kommune der investerer 675 millioner kroner i Køge Park. Og det skal også slås fast, at det ikke bare er et stadion – det har vi også sagt mange gange. Køge Park er en erhvervspark med en græsplæne i midten, siger Per Bendix.
Det er udefra kommende investorer der kommer til at investere i Køge Park.
Og hvem er så disse investorer?
- Det er typisk det man kalder institutionelle investorer – typisk pensionskasser, som vi alle har en relation til efter at arbejdsmarkedspension, virksomhedspension og private pensioner gennem de sidste 25 år er blevet meget almindeligt. Pensionskasserne får måned for måned, år for år rigtigt mange penge ind i pensionsbidrag som de skal forrente og udbetale over mange år. Det er rigtigt vigtigt for dem at finde gode ting at placere pengene i, forklarer Per Bendix.
Men hvorfor køber de ikke statsobligationer?
- Årsagen til at de ikke gør det – eller i begrænset udstrækning gør det – er at de får næsten ingen rente. Det er de danske pensionister ikke tilfredse med. Derfor er pensionskasserne hele tiden på jagt efter projekter som er solide, er til gode formål og med en lang tidshorisont. Og sådan et projekt er Køge Park lige nøjagtigt, siger Per Bendix.
- For pensionskasserne handler det om at få en løbende lejeindtægt over 30 år som er så god, at de kan give dem et afkast på f.eks. 5 procent. Ganske enkelt på den lange bane gøre en god investering der på bundlinjen giver et solidt afkast, siger Per Bendix.

Risiko analyse for Køge kommune

- Når vi går ud og siger, at Køge Park kører på den store klinge men at vi løbende justerer på de bagerste tandhjul – så er det rigtigt. Et godt eksempel på, hvad det er vi mener med at justere på de bagerste tandhjul er, at vi har analyseret på om kommunens samlede risiko ved dette her er sådan, at det er rimeligt for Køge kommune. Det kalder vi projekt risiko analyse.
- En af de risici der er hvis det går galt for stadion – det gør det ikke, men hvis f.eks. nu det frygtelige skulle ske at et skrækscenarie som matchfixing skulle fjerne en stor del af interessen for sport hos danskerne, og det derfor går galt for KPSE så skal Køge kommune købe stadiondelen tilbage – og kun den. Stadiondelen er en såkaldt OPP – et offentligt privat partnerskab, oplyser Per Bendix.
Driftsselskabet Køge Park Sport og Event – KPSE – skal stå for driften af stadiondelen af Køge Park – med bl.a. konferencer, koncerter og Køgehallerne. Hvorfor valgte vi KPSE – Køge Park Sport og Event – til at drive stadion? Jo, det gjorde vi af to grunde. Det ene var at så kunne Køge kommune nøjes med at deponere 20 procent af selve stadionværdien. Det gjorde at deponeringen kom ned på et acceptabelt niveau. Så det var god fornuft at lade et professionelt selskab drive KPSE. Tanken var fra begyndelsen, at det skulle være som en erhvervsdrivende fond med en driftsgaranti fra Køge kommune. Summen af det blev for stor en risiko for Køge kommune. Derfor arbejdes der nu med at fjerne kommunens garanti for KPSE. Dermed bliver risikoen for Køge kommune mindre.
- I stedet arbejder vi nu på at gøre KPSE til et A/S. Det betyder at der kommer investorer ind som kan få lov at tjene penge hvis KPSE går godt. Det sker i samarbejde med byens store banker, Nordea, Danske Bank og Spar Nord. Summen af alt det bliver et stærkt kapitalgrundlag for KPSE A/S. Aktiekapitalen og driftskapitalen bliver så stærk, at KPSE kan nå at arbejde sig ind på markedet og få positivt resultat efter år 3, forklarer Per Bendix om den aktuelle status omkring Køge Park Sport og Event.

Positivt og fornuftigt samarbejde

Per Bendix har gennem årene arbejdet sammen med mange kommune og forvaltninger. Hans oplevelser efter nu godt to og et halvt år som konsulent hos Køge kommune er ret så positivt.
- Den måde Køge kommunes politikere, forvaltninger – Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Teknisk udvalg – og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen omkring dette er positivt. Det hænger godt sammen med hvad jeg sagde til Køge kommune for nu to og et halvt år siden. At skal vi lykkes med dette forudsætter det at i holder sammen om det og præsenterer et positivt billede for omverdenen – herunder investorerne. Vi skal håndtere dette i fællesskab, siger Per Bendix.
At Køge Park projektet udvikler sig i positiv retning dag for dag skal ifølge Per Bendix også ses i lyset af den udvikling som Køge og omegn er i gang med. Det hænger sammen med de mange Køge-projekter der lykkes – Campus, sygehuset, planer om Marinaen, Køge Kyst, trafikinvesteringer – som Jacob Haugaard sagde engang: Medvind på cykelstierne.

Byggestart forår 2016

Per Bendix mener at det er overordentligt realistisk, at der bliver byggestart i foråret 2016.
- Der er en ekstra god grund til at vi maser på for at realisere det så snart som muligt. Nu er renten og inflationen lav. Sådan bliver det ikke ved med at være, det ved vi. Så det er nu der skal tiltrækkes investorer og tilbyde dem en forrentning der er højere end de kan få andre steder. Så jo, der arbejdes på de høje nagler for at få projektet strikket sammen så vi kan mødes på Køge Stadion til første spadestik i løbet af foråret 2016, siger Per Bendix.
Lokalplanen til Køge Park skal godkendes på byrådsmødet i juni – og offentliggøres i løbet af sommeren.

Svar til trofast læser

Èn af Lørdags-Avisens trofaste læsere, og ihærdige debattører omkring Køge Park projektet, Jan Keller Rasmussen, har stillet nogle spørgsmål til Per Bendix i forbindelse med denne artikel.
Forelagt spørgsmålene siger Per Bendix:
- Det er dejligt når nogen blander sig aktivt og konstruktivt i et aktuelt emne som Køge Park er – og jeg vil bl.a. til Jans spørgsmål omkring ”Hvordan stilles klubberne, foreningerne og kommunen hvis et sådan selskab – KPSE A/S – går konkurs?” svare. Jamen hvis selskabet går konkurs er det skidt. Så erstattes det af et andet selskab. Når vi tilrettelægger endeligt, og der træffes de endelige beslutninger kan der blive stillet krav fra Køge kommune, at når KPSE A/S har overskud, skal en vis del bruges til klubberne og foreningerne.
- På spørgsmålet omkring løsninger på afviklingen af trafikken ved h.h.v hverdagsarrangementer og større events kan jeg sige, at det ikke er glemt men at der har været lidt stille omkring dette emne skyldes, at vi endnu ikke har haft færdiggjort gennemgangen af VVM redegørelsen som også omfatter trafikspørgsmålene. Vi har møde i næste uge med kommunen og konsulentfirmaet Rambøll og her vil emnet blive vendt og drejet igen, slutter Per Bendix.

- Når vi går ud og siger, at Køge Park kører på den store klinge men at vi løbende justerer på de bagerste tandhjul – så er det rigtigt, siger Køge kommunes konsulent på Køge Park, Per Bendix. (Arkivfoto. JCJ).

- Når vi går ud og siger, at Køge Park kører på den store klinge men at vi løbende justerer på de bagerste tandhjul – så er det rigtigt, siger Køge kommunes konsulent på Køge Park, Per Bendix. (Arkivfoto. JCJ).

Publiceret 08 May 2015 12:00