Karina Adsbøl (DF) er medlem af folketinget og handikapordfører for Dansk Folkeparti.

Karina Adsbøl (DF) er medlem af folketinget og handikapordfører for Dansk Folkeparti.

DEBAT:

Voksenattester skal forebygge krænkelser og tyverier

Karina Adsbøl
MF og handikapordfører for Dansk Folkeparti.
 
I dag er der rigtig mange ansatte i boligmiljøer, institutioner og andre steder, der arbejder med og for nogle af de mest udsatte i samfundet – mennesker med udviklingshæmning og fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. For størstedelen af de ansatte er det et kald at hjælpe nogle af de mest udsatte i samfundet, og de gør et fantastisk stykke arbejde. Men ligesom alle andre steder er der desværre brodne kar. Dansk Folkeparti har derfor foreslået, at lige som vi har børneattester for at forebygge pædofili, så vil vi også gerne have udarbejdet voksenattester. Attesterne kunne for eksempel indeholde oplysninger om ansøgernes eventuelle tidligere domme som bl.a. overgreb, tyverier eller andet. Desværre er det kun blå blok, der bakker Dansk Folkepartis forslag op.
 
Jeg mener også, at de eksisterende regler om rettighedsfrakendelse, der omhandler, at man kan få frataget rettigheden til at arbejde indenfor faget, skal kigges efter i sømmene – hvorfor først reagere, når skaden er sket? Desuden medfører de eksisterende rettighedsfrakendelsesregler, at forbuddet mod at tage job på området slettes efter få år. Når det gælder seksuelle overgreb, forekommer dette unødvendigt risikofyldt, mener jeg.


En børne-attest-lignende model vil betyde, at arbejdsgiverne forpligtes til at undersøge disse forhold ved at indhente attest, hvilket efter vores opfattelse vil være et fremskridt i forhold til i dag. Det er indlysende, at det på ingen måde vil fjerne problemet, men - ganske som med børneattesterne - vil det forebygge risikoen for gentagelsestilfælde. Voksne udviklingshæmmede er ikke børn, men i nogle tilfælde kan de have det samme beskyttelsesbehov som børn. Deres funktionsnedsættelse kan i mange tilfælde betyde, at de har endog meget vanskeligt ved at formidle information til omgivelserne om et overgreb, hvorfor overgrebene kan fortsætte i lange perioder uden, at der skrides ind. Jeg håber derfor, at regeringen og dens støttepartier snart kommer på bedre tanker og bakker Dansk Folkepartis forslag om at indføre voksenattester op, for jeg mener, at vi skal gøre alt for at hjælpe nogle af de mest udsatte i Danmark.

Publiceret 09 May 2015 14:00