Køge Rotary Klub og Køge Nord Rotary Klub samledes til spændende møde.

Køge Rotary Klub og Køge Nord Rotary Klub samledes til spændende møde.

Fællesmøde om udenrigspolitik

ROTARY: - Verdens værksted flyttes indenfor 10 år fra Kina til Indien, og derefter til Afrika, sagde Jørgen Ørstrøm Møller, som er tidligere ambassadør i Singapore og departementchef i Udenrigsministeriet.
Så var tonen givet an til en spændende aften for de omkring 70 tilhørere fra Køge Rotary Klub og Køge Nord Rotary Klub ved det fælles møde forleden.
Aftenens indlæg blev holdt over temaet "Den globale udvikling og Danmarks placering". Det blev til mange skarpe udtalelser, og bl.a. mener Jørgen Ørstrøm Møller, at den danske talentmasse er for lille til for alvor at bære os videre og udbygge eller fastholde vores position som et af verdens rigeste lande.
Der er en klar sammenhæng mellem dette udsagn og den kendsgerning, at Danmark rykker længere og længere ned ad ranglisten.
Der kom blandt andet også en advarsel om at tro, at vi kan overføre vores vestlige verdens værdier og kultur til andre lande, da det er opbygget over århundreder i den vestlige verden.
- Det kan vi ikke, da ethvert samfund er et produkt af egen kultur og udvikling gennem lang tid, lød meldingen i det spændende og engagerede indlæg, der gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer fra salen.

Publiceret 10 May 2015 10:00