Det var skidt, men blev godt

I en ellers simpel sag gik det lidt op og ned for en kvinde, der er i klemme i systemet, men det, der begyndte skidt, endte godt. Jobcenterchefen i Haderslev reagerede prompte, da han fik sagen forelagt. Han traf den gode - også den eneste rigtige - beslutning.

Uretmæssigt havde Haderslev Kommunen trukket 2400 kr. i kvindens kontanthjælp. Hun klagede til Ankestyrelsen, der uden forbehold gav hende medhold.


De 2400 uretmæssigt tilbageholdte kroner må Haderslev Kommune udbetale. Ankestyrelsens beslutning er nemlig endelig. Den skal gennemføres.

Så let gik det dog ikke for kvinden. Den sagsbehandler, hun fik fat i, ville ikke uden videre bøje sig for Ankestyrelsens beslutning, så kvinden fik at vide, at Haderslev Kommune har fire uger til at forholde sig til afgørelsen - og at hun lige så godt nu kunne få at vide, at kommunen ikke ville kunne overholde den frist.

Herefter gik Syg i Haderslev-bulldoggen, Mogens Rerup, i aktion. En enkelt opringning til jobcenterchefen var nok. Forelagt sagen reagerede han hurtigt - og få minutter senere kunne han fortælle, at pengene straks bliver udbetalt.

Pointen er her, at vel kan der fejles, men fejl må ikke efterfølgende føre til chikane. Det fik en chef fornuftigt forhindret, så ubetinget ros til Helge Gellert for hans hurtige indgriben i sagen, så retfærdigheden skete fyldest.

Havkatten Calle

Publiceret 10 May 2015 06:00