Dialog med borgerne:

Nye køreplaner er tilpasset

Den 28. juni træder Koldings nye bybusnet i kraft. Ruterne blev vedtaget i slutningen af 2014, og nu ligger de nye køreplaner også fast efter en høringsfase, som resulterede i 66 forslag og kommentarer. Flere af høringssvarene har givet anledning til ændringer i det oprindelige udkast.
 

"Vi har fået nogle rigtigt gode input, som har gjort det muligt at justere køreplanerne, så de i endnu højere grad tilgodeser passagerernes behov," sigerr trafikplanlægger Karina Mortensen, Kolding Kommune.
Høringssvarene har resulteret i ti ændringer af udkastet. Blandt ændringerne kan nævnes:
 
Alle afgange på linje 6 på hverdage afgår cirka fem minutter tidligere af hensyn til mødetiderne på Bramdrup Skole.
 
Den sene aftentur fra Kolding Sygehus afgår cirka 10 minutter tidligere, så bussen passer bedre til personalets behov
 
Afgangstiderne på linje 4 tilpasses, så de passer bedre til mødetider og fyraftenstider i industrikvarteret Nordager.
 
Aftenturene på linje 3 rykkes på hverdage med en halv time af hensyn til medarbejdere i Kolding Storcenter, som har fri på hele klokkeslæt.
 
Køretiden fra Klostergården til busterminalen på Mazantigade justeres efter ønske fra chaufførerne, som på den måde får lidt bedre tid til chaufførskifte.
 
De nye køreplaner vil ligge klar i trykt tilstand i starten af juni måned, men allerede i midten af maj vil man kunne gå ind på Rejseplanen.dk og se, hvor lang tid ens ture kommer til at vare, og hvilken rute man skal tage, når det nye bybusnet træder i kraft.
 
Borgerne har flere gange være hørt under udarbejdelsen af det nye bybusnet. Før de nye ruter blev vedtaget i slutningen i slutningen af 2014, blev udkastene sendt i høring to gange. Det resulterede i flere end 200 høringssvar fra borgerne. Herudover har der været møder med foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for buschaufførerne.
 

Publiceret 10 May 2015 16:00