Dialogmøder om vindmøller

Haderslev Byråd vil i dialog med både tilhængere og modstandere af gigantvindmøller. 39 er planlagt opstillet på Kastrup-Tiset Enge.

Ved det seneste byrådsmøde stillede vindmøllemodstandere fire spørgsmål, der blev meget uldent besvaret. Borgmester H.P. Geil erkender i et brev til modstanderne, at spørgetiden ikke resulterede i svar, som modstanderne er tilfredse med.


Det har tilhængerne tilsyneladende heller ikke været. De er nu kommet meget i tvivl om, hvad byrådet vil gøre endnu i år. Hidtil har de haft en forventning om, at endelig afgørelse vil blive truffet nu. På den baggrund er der noget utraditionelt indkaldt til dialogmøder forud for det kommende byrådsmøde, 26 maj.

Byrådet mødes først i halvanden time med tilhængerne, dernæst lige så lang tid med modstanderne. Begge grupper får hver især lejlighed til at advokere for deres sag, hvorefter en dialog mellem parterne - altså byrådet og hver af de to grupper uafhængigt af hinanden skal forsøge at skabe en gensidig forståelse.

Det sidste synes umuligt at nå, men på ét punkt burde dialogmøderne føre til klarhed. Både tilhængere og modstandere vil nemlig have oplyst, om politikerne vil træffe deres afgørelse endnu i år eller vente til sandsynligvis 2017, hvor den hele og fuldstændige nationale undersøgelse er afsluttet.

På nuværende tidspunkt er der i byrådet flertal for opstilling af et vist antal vindmøller i området, men det vigtigste her og nu er er at få klarhed over, om politikerne vil træffe deres afgørelse i efteråret, hvor kun en tredjedel af den samlede undersøgelse er afsluttet, eller vente.

Moralsk vil det være uanstændigt at træffe en politisk afgørelse, når kun en tredjedel af en undersøgelse er afsluttet. Det har socialdemokraterne erklæret sig enig i. Der er blandt modstanderne forventning om, at yderligere et par politikere vil tilslutte sig den holdning.

Sker det, kommer det store slag først til at stå i 2017, og resultatet vil da afhænge af de anvisninger, der følger efter afslutningen af den nationale undersøgelse.

Havkatten Calle

Publiceret 10 May 2015 06:00