Riggerloftet fra Hauschilds Skibsværft fra 1853 ligger endnu nedenfor Helgolandsgade, indtil det må vige for Gehryplanen. Foto: Cathrinesminde Teglværk

Riggerloftet fra Hauschilds Skibsværft fra 1853 ligger endnu nedenfor Helgolandsgade, indtil det må vige for Gehryplanen. Foto: Cathrinesminde Teglværk

De tidlige industrier i Sønderborg

Årsskriftet 2015 fra Museum Sønderjyllands afdeling for Danmarks teglværkshistorie og Sønderjyllands industrihistorie er kommet

'De havde deres tid – På sporet af Sønderborgs tidlige industrier' er titlen på Årsskriftet 2015, som er udgivet af Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner.
I en diskussion om Sønderborgs industrihistorie faldt bemærkningen: ”Ja, Sønderborg har gjort mange gode begyndelser!” Der var nu også gode fortsættelser. Men ellers er det netop det normale, at industrier har deres tid, hvor de passer ind i tidens og stedets vilkår. Det er undtagelsen, at industrivirksomheder overlever i generationer, med mindre de kan tilpasse sig tidernes skiften. Da tiden løb fra sejlskibene, måtte de store træskibsværfter i Sønderborg lukke. Da nye transportmuligheder åbnede lokalområdet for billigt standardstøbegods fra store støberier i udlandet, måtte jernstøberierne i Sønderborg specialisere sig eller lukke. På den måde har tidernes skiften ramt de fleste virksomheder. Det er de få overlevere, der kan holde 100-års jubilæer, og så er det sjældent i de oprindelige bygninger på den oprindelige plads.

Sporene forsvinder

Cathrinesminde Teglværks årsskrifter har på skift haft tilknytning til museets to arbejdsområder: dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie. For begge områder gælder, at sporene efter de gamle virksomheder forsvinder næsten lige så hurtigt, som virksomhederne lukker. Bygningsarven fra slotte, kirker og borgernes byhuse er rigt repræsenteret sammenlignet med teglværker og andre industrier, og der er gode grunde til det. Teglværkerne, som næsten alle lå i landdistrikter, var stort set uanvendelige til andre formål. Forladte ovne var som havarerede fartøjer, og tørreladerne var ikke bygget for evigheden. Gamle industri- og erhvervsbygninger i byerne var heller ikke egnet til meget andet end deres oprindelige formål. Da industrierne efterhånden flyttede ud af bykernerne til nye industrikvarterer, var det nærliggende at rive dem ned, så der kunne blive plads til de boliger og forretninger, som i dag præger bybilledet.

Neden for den nuværende Helgolandsgade lå 1843-78 Hauschilds Skibsværft, som i den periode byggede 63 sejlskibe, bl.a. en del kinafarere. (Foto på Sønderborg Slot)

Neden for den nuværende Helgolandsgade lå 1843-78 Hauschilds Skibsværft, som i den periode byggede 63 sejlskibe, bl.a. en del kinafarere. (Foto på Sønderborg Slot)

Noget at se

Cathrinesminde Teglværk og Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg fremstillede for nogle år siden en guide til mobiltelefon og internet over industriminder i hertugdømmet Slesvig (www.imslesvig.dk eller www.imschleswig.de). Her var udvalget begrænset af, at der skulle være noget at se, og det er en meget stor begrænsning. Mange historisk kendte, men nedlagte, industrivirksomheder er forsvundet uden spor at se på. De kunne højst danne grundlag for en spøgelsesguide til usynlige industriminder.
For byen Sønderborgs vedkommende er problemet det samme. Men der kan gå sport i at finde de synlige spor og de usynlige miljøer, hvor byens tidlige industrier lå. Det er formålet med dette årsskrift, som har søgt efter 1800-tallets industrivirksomheder i byen og fundet flere af dem. Det bliver lettere, når man kommer længere frem i tiden, men selv relativt nye virksomheder som det store bymejeri fra 1951 er sporløst forsvundet under et stort supermarked. Det samme vil gælde i andre byer.
Årsskriftet 2015 tager læseren med på en tur i byen på sporet af de tidlige industrier. Man finder riggerloftet fra Hauschildts træskibsværft, der byggede 63 store skibe, mellem 1843 og 1876. Der er ejerboligen fra Petersens Exportbryggeri, som klarede at brygge øl i et århundrede fra 1852 til 1952. Der er bygninger fra jernstøberierne, der blev oprettet i jernstøberiernes store årti, 1850'erne. Der er gasværket, oliemøllerne, Utzons Mekaniske Netfabrik og fabrikanter, der klarede sig ved at have en hel palet af produktioner samtidig eller efter tur. Der er få spor af denne industrielle flid ud over nogle få bygninger, lokaliteter og minder. Larmen og lugtene må man helt undvære, selv om de var en påtrængende del af virksomhedernes nærvær, og egnet til at vække minder.
Årsskriftet er udgivet i samarbejde med Cathrinesmindes Venner og indeholder bagest årsberetninger fra Cathrinesmindes Venner, Historisk Værksted og museet.

Ved den senere indkørsel til kasernen, Gerlachsgade, lå i 1900 såvel Margarinefabrik AG, byens ældste, Schmidts Kalkbrænderi og riggerloftet fra de tidligere Hauschilds værft. (Foto på Sønderborg Slot)

Ved den senere indkørsel til kasernen, Gerlachsgade, lå i 1900 såvel Margarinefabrik AG, byens ældste, Schmidts Kalkbrænderi og riggerloftet fra de tidligere Hauschilds værft. (Foto på Sønderborg Slot)

Publiceret 11 May 2015 10:00