Favrskov:

Kommune i samarbejde om fredning

Af
Henriette Klausen

Danmarks Naturfredningsforening vil rejse en fredningssag for et område i Gudenådalen.
Området er beliggende langs begge sider af Gudenåen mellem Ulstrup i øst og Bjerringbro i vest, i henholdsvis Favrskov og Viborg Kommuner.
Arealet er på mellem 200 og 350 ha., afhængigt af den endelige afgrænsning.
Viborg Kommune har givet tilsagn om at deltage i samarbejdet, og kommunen tager senere stilling til, om kommunen vil være med til at rejse fredningssagen, og samme indstilling har man i Favrskov Kommune.

Publiceret 11 May 2015 12:34