Norddjurs:

Værested på vej

Af
Henriette Klausen

Der skal etableres et værested i Grenaa.
Målgruppen er førtidspensionister, arbejdsIøse og andre, der går hjemme og mangler et sted at mødes.
Norddjurs Kommune har afsat 100.000 kroner til værestedet.
Kommunen har derfor holdt et møde med lokale og nationale frivillige aktører på området.
På mødet gav deltagerne udtryk for, at det nye værested skal fungere som et supplement til de eksisterende tilbud og ikke en erstatning.
Samtidig beskrev deltagerne, at værestedet skal være centralt beliggende og tilgængeligt for borgere med handicap.
Der arbejdes nu videre med at finde en placering.

Publiceret 11 May 2015 13:22