Signe Schack Noesgaard, Mogens og Ulla Madsen samt dagplejemor Liselotte Hansen er blandt de bekymrede og utilfredse naboer til et grønt område i Hørup, som Sønderborg Forsyning ønsker omdannet til et sølandskab. De rød-hvide bånd viser, hvor vandlinjen kan komme til at gå. Foto: Svend Mikael Larsen

Signe Schack Noesgaard, Mogens og Ulla Madsen samt dagplejemor Liselotte Hansen er blandt de bekymrede og utilfredse naboer til et grønt område i Hørup, som Sønderborg Forsyning ønsker omdannet til et sølandskab. De rød-hvide bånd viser, hvor vandlinjen kan komme til at gå. Foto: Svend Mikael Larsen

Hørup gør indsigelse mod regnvandsbassiner

Der er udbredt bekymring hos beboerne i boligområdet Kausløkke, Kløverholm og Kløverlykke over etablering af en række af bassiner til regnvand i området

Af
Af Svend Mikael Larsen

Den 17. april dumpede et brev ned i postkasserne i boligområdet Kausløkke, Kløverholm og Kløverlykke i Hørup. Afsender var Sloth Møller, som på vegne af Sønderborg Forsyning kunne fortælle, at man i løbet af sommeren ville gå i gang med at etablere en række regnvandsbassiner på det grønne område, som ligger mellem boligområdet og skoven mod vest.
Ifølge brevet er baggrunden, at når det regner, udledes der store mængder overfladevand fra boligområdet, som ender i et vandløb inde i skoven. Det har tidligere ført til oversvømmelser af skov og mark arealer længere nedstrøms.

Ingen begejstring

Modtagerne af brevet blev inviteret til et informationsmøde om projektet den 23. april. Men selvom man fra Sønderborg Forsynings side lovede et mere rekreativt miljø i området, så er begejstringen hos beboerne til at overse. Her er man faktisk godt tilfredse med det grønne område med stier, som det er i dag.
"Der er rigtig mange børn i området, som trygt kan løbe ud og lege i området. Men med en hel række vandhuller med en dybde på op til to meter, og som ikke vil blive indhegnet, så kan man jo ikke længere lade børnene løbe frit," mener Signe Schack Noesgaard, som selv har tre børn under 5 år. Det er hende, der har formuleret beboernes indsigelse mod de planlagte vandhuller.
"Det grønne område med stisystemer til blandt andet skolen var en vigtig grund til, at vi for tre år siden købte vores hus. Vi har også snakket om at bygge til, når børnene bliver større, men nu overvejer vi i stedet, om det bedste er at flytte," fortæller hun.

Børn bliver draget af vand

"Børn bliver spontant draget af vand, og får de øje på noget ude i vandet, så går de ud efter det," siger Liselotte Hansen, som er privat dagplejer.
"Det der støder er, at vi ikke er blevet hørt, da vores lokalplan ifølge bygherre ikke kræver en høring. Men vi er jo bekymrede for vores børn, og der må kunne findes en løsning, som ikke placerer store vandhuller midt i et boligkvarter med mange små børn," siger Liselotte Hansen.

Der må være alternativer

"Ja, der må da være nogle alternativer. For eksempel på den anden side af skoven, hvor der kun er mark," mener Mogens Madsen, som har boet i området i 10 år.
"Jeg er ikke jurist, men jeg kan ikke forstå, at et så omfattende projekt kan komme ind under den gældende lokalplan. Vi vil gerne høres, og det er blandt andet det, vores indsigelse går på," siger Signe Schack Noesgaard.
"Der skal selvfølgelig findes en løsning, men vi ønsker at blive inddraget i processen for at se, om løsningen ikke kan være en anden, end den der nu foreligger," siger hun.
Torsdag i sidste uge blev indsigelsen afleveret til direktør Inge Olsen fra teknik & miljø ved Sønderborg Kommune sammen med 42 underskifter fra berørte og bekymrede beboere.

Publiceret 12 May 2015 09:00