16 bygninger og anlæg på Nordhavn i Sønderborg bliver snart revet ned. Foto: Mikkel Hansen

16 bygninger og anlæg på Nordhavn i Sønderborg bliver snart revet ned. Foto: Mikkel Hansen

Nu ryddes havnen til luksushotel

Flere bygninger på havnen rives ned for at gøre plads til Gehry-hotel

Af
Mikkel Hansen

Nedrivningsmaskinerne rykker snart ind på Nordhavn i Sønderborg.
Sønderborg Havneselskab fortsætter med at klargøre grunden til byggeriet, oplyser adm. direktør i Havneselskabet, Michael Saxtorph.
Det sker ved, at de gamle bygninger på havnen i Sønderborg bliver revet ned som et næste vigtigt skridt for projektet.
I alt 16 bygninger og anlæg langs med kajen til den tidligere erhvervshavn i Sønderborg bliver revet ned. Alle bygninger er rømmet, og arealerne på havnen ejes af Havneselskabet. Nedrivningen ventes at begynde i starten af juni, og i den forbindelse vil der ske afspærringer på havnen i Sønderborg.

Naboer informeres

Alle naboer vil få et brev om, hvad nedbrydningerne vil indebære af gener, og i forbindelse med planlægningen vil der blive taget en del fotos af bygningerne før og efter nedbrydningen. Rydningen forventes at være afsluttet medio juli 2015.
"Vi har gjort et stort forarbejde og sikret bæredygtigheden og miljøet omkring nedrivningen. Bygningerne er alle undersøgt for PCB, bly, asbest og chlorerede parafiner. Fire entreprenører er indbudt til at give tilbud ud fra en diger rapport på 160 sider, som i deltaljer beskriver, hvilke miljøhensyn, der skal tages, og hvordan havnens bygninger i store træk ikke er belastede miljømæssigt med farlige stoffer. Også jordbunds-forholdene er undersøgt. Ved bortskaffelsen bliver materialerne opdelt i farligt affald, ikke-farligt affald og uforurenet byggeaffald," oplyser adm. direktør for Havneselskabet, Michael Saxtorph.

Pakhus bevares

De berørte bygninger og anlæg ligger mellem Pakhuset og Videnshuset. I daglig tale drejer det sig om olietankene, H. K. Samuelsens tidligere bygninger og kontorer / i-Fabrikken og marinehjemmeværnets tidligere bygninger. Alle lejere er fraflyttet sidste år.
De bygninger og anlæg der rives ned, er de sidste bygninger på Sønderborg Nordhavn fra tiden, hvor havnen var en driftig erhvervshavn, bortset fra Pakhuset, som bliver en del af kommunens kommende multikulturhus.

Publiceret 13 May 2015 16:28