Der skal anlægges en ekstra højresvingsbane her i tilslutningsanlægget 59 ved Fredericia.

Der skal anlægges en ekstra højresvingsbane her i tilslutningsanlægget 59 ved Fredericia.

Ny højresvingsbane på vej ved frakørsel 59

Der er problemer med trafikafviklingen i rampekryds ved frakørsel 59

Rigtig mange trafikanter vil gerne køre af motorvejen ved frakørsel 59, Fredericia S, når de kommer kørende fra Fyn. I myldretiden er der så store probelemer med trafikafviklingen, at der opstår kødannelser og tilbagestuvning af trafik på motorvejen. Det kan give anledning til farlige situationer og en drøjere trafikafvikling på selve motorvejen.
Derfor anlægger Vejdirektoratet nu en ekstra højresvingsbane i frakørselsrampen.
“Mange til- og frakørsler til motorvejsnettet er belastede af meget trafik, og vi forsøger så vidt muligt at lave tiltag, der kan modvirke flaskehalsproblemer. Jeg er glad for, at vi nu får gjort noget ved trængslen til frakørslen ved Fredericia,” siger Vejdirektoratets projektleder Peter Sveistrup Kristensen.
En del af projektet er også, i samarbejde med Fredericia Kommune, at optimere signalanlæggene på Snoghøj Landevej. Intentionen er at skabe en mere flydende trafik på vejen og opnå en “grøn bølge” gennem signalanlæggene.
Efter planen skal projektet være gennemført inden første halvdel af 2015.

Publiceret 13 May 2015 07:00