Alle kunder i Energiforsyningens forsyningsområde skal have nye, elektroniske vandmålere inden udgangen af 2017. (Privatfoto).

Alle kunder i Energiforsyningens forsyningsområde skal have nye, elektroniske vandmålere inden udgangen af 2017. (Privatfoto).

Ny vandmåler i vente

KØGE: Den mekaniske vandmåler, som i dag er monteret hos alle kunder i Energiforsyningens forsyningsområde, skal udskiftes med en elektronisk måler. Man slipper dermed for selv at aflæse og indberette sit vandforbrug.
I dag aflæser man normalt kun sin vandmåler én gang om året i forbindelse med indberetning af vandforbruget til Energiforsyningen i Køge. Er der et unormalt forbrug – måske på grund af en skjult vandskade – vil man derfor sjældent opdage med det samme, at der er noget galt.
Med de nye elektroniske vandmålere kan Energiforsyningen løbende og på et hvilket som helst tidspunkt fjernaflæse de enkelte vandmålere i forsyningsområdet. Via et intelligent system, der overvåger alle relevante data, har Energiforsyningen altid et opdateret overblik over vandforbruget.
- Vi vil gradvist overgå til den nyeste teknologi inden for vandforbrugsmåling. Det betyder, at man som kunde ikke selv skal aflæse og indberette sine data. Med de nye målere vil vi kunne overvåge hele vores forsyningsområde og hurtigt sætte ind, hvis der er uregelmæssigheder, f.eks. hvis en måler viser, at der er en lækage. Vi undersøger også muligheden for at give vores kunder adgang til at følge deres eget forbrug via vores hjemmeside. Det er en ekstra service til vores kunder, siger Kim Tietze, der er driftschef i Energiforsyningen, men understreger dog, at man stadig selv er ansvarlig for sin egen installation, og at det altid er en god ide at følge med i sit vandforbrug.

Færdig i 2017

Udskiftningen fra mekaniske til elektroniske målere starter i sommeren 2015 og forventes afsluttet inden udgangen af 2017.
- Vi forventer os rigtigt meget af de nye muligheder. Det betyder, at vi kan yde vores kunder en bedre service, idet vi løbende indhenter data om deres vandforbrug og dermed kan reagere og varsko, hvis der er 'unormal aktivitet'. De nye vandmålere er dermed et godt værktøj for os til løbende at overvåge hele vores distributionsnetværk, siger Kim Tietze.

Tid til montør

I god tid, inden den nye måler skal monteres, vil man modtage et brev med forslag til monteringstidspunkt. Passer tidspunktet ikke, vil man få mulighed for online eller telefonisk at booke et nyt tidspunkt.
Inden længe vil der på www.energiforsyningen.dk være en overordnet plan, hvor man vil kunne se, hvornår målerudskiftningen sker i ens eget område.

Et kvantespring ud i fremtiden

Teknologisk er de nye vandmålere et kvantespring ud i fremtiden – både hvad angår avanceret funktionalitet og sikkerhed.
Data fra den elektroniske vandmåler er nemlig krypteret, så det kun er muligt for Energiforsyningen at aflæse målerne.
Samtidig er der tale om envejs-kommunikation, som betyder, at Energiforsyningen kun kan aflæse data, men ikke kan sende data retur til måleren.
pm

Publiceret 13 May 2015 16:00