Udsatterådet vil ansætte specialsygeplejerske i Kolding

Udsatterådet i Kolding Kommune har rejst forslag om, at der i Kolding ansættes en socialsygeplejerske. Ønsket er en opsøgende socialsygeplejerske, som med tiden skal blive et kendt ansigt i bybilledet, og som byens borgere skal føle sig trygge ved.
 
”Udsatterådets ønske om en socialsygeplejeske og deres gode begrundelse, gjorde, at vi fik øje på et problem. Lighed i sundhedsvæsenet handler i høj grad om, at skal vi nå alle kommunens borgere, er vi nødt til at være, hvor de er, i stedet for at bilde os ind at de nok kommer til os,” siger formand for social og sundhedsudvalget Lis Ravn Ebbesen i en pressemeddelelse.
 
Derfor har socialudvalget bedt Udsatterådet om at konkretisere forslaget.
 
Socialsygeplejersken skal være opsøgende i forhold til både de kommunale væresteder, aktivitets- og samværstilbud og til de tilbud, som drives af de frivillige organisationer.
 
Planen er, at socialsygeplejersken skal tage sig af de sundhedsmæssige opgaver i kontakten med udsatte borgere, som ikke kræver en større anden sundhedsfaglig indsats. Det kan være rensning af sår, nye forbindinger, måle blodtryk og blodsukker.
 
Socialsygeplejersken være brobygger og koordinator mellem den udsatte borger og sundhedssystemet for eksempel i forbindelse med ledsagelse til privatpraktiserende læge, speciallæge eller andre inden for sundhedssystemet
 
Udsatterådet har opstillet en række succeskriterier for projektet, nogle af dem er, at man skal forebygge indlæggelser, og at alle stofmisbrugere vaccineres mos hepatitis.
 
”Der kan opstilles mange succesmål. Men menneskeligt er der ingen tvivl om, at Udsatterådet har ret i, at det er en succes, hvis vi undgår hjemløse bliver indlagt. Og så er det helt rigtig set, at det er bedre at forebygge, end at indlægge. Også økonomisk. En hospitalsseng koster,” siger Lis Ravn Ebbesen i pressemeddelelsen.
 
De er allerede gode erfaringer med lignende løsninger i andre kommuner, så Senior- og Socialforvaltningen vil arbejde videre med forslaget fra Udsatterådet.

Publiceret 13 May 2015 16:00