Fri mig for det politiske skuespil

Det skabte glæde blandt tilhørerne til byrådsmødet i april, da det stod klart, at hjemmeplejen i distrikt Fjorden alligevel ikke kommer i udbud. Redningen af den kommunale hjemmepleje kom i form af et ændringsforslag fra Flertalsgruppen i byrådet.
I byrådssalen opstod der hurtigt kamp om at være den store frelser. De Radikales Karl Erik Olesen og Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen udtrykte begge stor tilfredshed med ændringsforslaget.
Så er det bare, jeg spørger: Hvis partierne er så glade for ændringsforslaget, hvorfor bakkede de samme partier så tidligere op om, at distrikt Fjorden skulle være en del af udbuddet?
Tilsyneladende udelukkende fordi specielt Dansk Folkeparti gerne vil fremstå som det frelsende parti.
Vi så fuldstændig samme metode under budgetforhandlingerne i foråret sidste år. Her gennemtrumfede Flertalsgruppen besparelser på bl.a. skoleområdet, ældreområdet og kulturområdet. Efter sommerferien "reddede" partierne bl.a. sommerkoncerter og caféen på Schaumann. Dansk Folkeparti var ikke sen til at tage æren, men det eneste de reelt set havde reddet, var det de tidligere selv havde stemt for skulle spares væk.
Mon ikke vi hen over sommeren vil opleve Flertalsgruppen melde ud, at det bliver nødvendigt at spænde livremmen ind? Og mon ikke vi efter sommerferien endnu engang vil kunne høre Dansk Folkeparti melde ud, at de nu har reddet borgerne fra besparelser? Vel at mærke besparelser, som de som medlem af Flertalsgruppen selv har været med til at foreslå?
Fri mig for det politiske skuespil!

Publiceret 13 May 2015 07:00