Norddjurs:

Plan for flygtninge på vej

Af
Henriette Klausen


Norddjurs Kommune oplevede sidste år en betydelig stigning i antallet af flygtninge og indvandrere, der skal boligplaceres og have sprogundervisning.
Derfor er der nu ved at blive lavet en samlet plan for boligplacering af flygtningene.
Den indeholder flere elementer, som blandt andet går ud på, at der så vidt muligt findes en permanent bolig fra starten.
Derudover skal der indgås tidsbegrænsede samarbejdsaftaler med boligforeninger om adgang til et antal
boliger i den vestlige del af kommunen til børnefamilier.
Og endelig skal der oprettes op til tre modtagerklasser på Auning Skole, som kan understøtte boligplaceringen af børnefamilier i den vestlige del af kommunen.

Publiceret 13 May 2015 13:36