(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Ombygning af lyskryds skal give endnu færre forsinkelser på Ringvejen

KØGE: Ombygninger af lyskryds på Ringvejen har givet færre forsinkelser på strækningen. Nu ombygges krydset Ringvejen/Blegdammen/Ringstedvej i Køge, så det bliver hurtigere at komme ud af bymidten. Arbejdet skal være færdigt til august.
Blegdammen er ofte lig med kø, når busser og bilister skal væk fra bymidten i Køge og gennem lyskrydset ved Ringvejen. Det bliver der nu lavet om på. Køge Kommune går i gang med at ombygge lyskrydset, hvor Ringvejen, Blegdammen og Ringstedvej i Køge mødes for at få bilisterne hurtigere gennem krydset.
Hovedingredienserne i ombygningen er længere højresvingsbaner på Blegdammen og Ringvejen, der vil gøre det hurtigere at komme nordpå via Ringvejen mod Solrød og København. 
- Det tager for lang tid at komme gennem krydset, når bilister og busser kommer til krydset fra bymidten via Blegdammen. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu kan gå i gang med ombygningen af krydset, så det kommer til at gå hurtigere. Samtidig skulle det gerne forkorte rejsetiden yderligere gennem Køge fra Stevns, hvor vi allerede har set færre forsinkelser. Vi har mange gravearbejder i Køge Kommune i de her år, som er en stor udfordring for trafikken. Derfor skal vi skabe de bedst mulige vilkår for trafikanterne, der hvor vi kan,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø. 
 

Markant fald i forsinkelser

Det er det fjerde af i alt fem lyskryds, som ombygges på Ringvejsstrækningen inden for få år for at øge kapaciteten på den meget trafikerede strækning, hvor trafikken til tider har sneglet sig af sted.
De tre forrige ombygninger medført færre forsinkelser, så det nu kun tager 9 minutter at komme igennem Køge om morgenen, hvor det tidligere tog næsten 14 minutter i gennemsnit. Det viser en analyse, som Køge Kommune har fået lavet på baggrund af den seneste krydsombygning.
Den viser dog også, at der fortsat er forsinkelser om eftermiddagen mod Stevns. Sideløbende med krydsombygningerne arbejdes der på at optimere signalteknikken i lyskrydsene, så de ”taler bedre sammen”. Det skulle give trafikanterne færre stop undervejs. Problemer med at få signalteknikken i lyskrydsene til at fungere korrekt har været skyld i forsatte forsinkelser om eftermiddagen. 
- Det nytter ikke så meget, at vi skaber bedre plads til trafikken i lyskrydsene, hvis bilisterne alligevel holder stille for rødt. Derfor arbejder vi også på at få signalteknikken i lyskrydsene til at fungere bedre, så vi kan få trafikken til at flyde bedre både morgen og eftermiddag,siger Mette Jorsø. 
Ombygningen af lyskrydset starter i uge 21 og forventes færdig i løbet af august. Herefter mangler kun krydset Strandvejen/Søndre Viaduktvej. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den femte og sidste krydsombygning på Ringvejstrækningen går i gang.
pm    

Krydsombygningen

Sådan ombygges lyskrydset ved Ringvejen/Blegdammen/Ringstedvej

- Højresvingsbanen på Blegdammen forlænges. Det vil betyde, at trafikken hurtigere bliver ledt væk fra bymidten

- Højresvingsbanen på Ringvejen gøres også længere. Det vil medvirke til at afvikle trafikken i krydset hurtigere og give mere plads til de bilister, der skal lige ud mod Solrød og København

- For at gøre plads til omlægningen af kørebanerne, og for at gøre krydset mere sikkert, flyttes fortov og cykelsti

- Når ombygningen af lyskrydset er færdig, er der nyt fortov og cykelsti krydset

Ombygningen af lyskrydset begynder i uge 21 og forventes færdig i løbet af august.

Fakta om krydsombygningerne på Ringvejsstrækningen

Mere trafik og en forventning om endnu mere trafik i fremtiden gør det nødvendigt at øge kapaciteten på Ringvejsstrækningen. Udover at ombygge krydsene bliver teknikken i lyssignalerne også optimeret for at give bilisterne færre stop undervejs.

En trafikprognose fra Køge Kyst har tidligere vist, at Køge Kysts byudvikling vil betyde en stigning på op mod 20 pct. på Ringvejsstrækningen, når byudviklingsprojekterne er færdige.

På den baggrund blev der i 2012 udarbejdet en analyse af, hvordan kapaciteten på Ringvejstrækningen kan øges. Den pegede blandt andet på behovet for ombygning af flere lyskryds samt en optimering af signalteknikken, som kunne give trafikanterne færrest mulige stop undervejs.

I alt ombygges fem lyskryds på Ringvejsstrækningen. Københavnsvej/Værftsvej/Lyngvej, Københavnsvej/Gammel Lyngvej og Søndre Allé/Søndre Viaduktvej/Vordingborgvej er allerede blevet ombygget. Det ligger endnu ikke fast, hvornår ombygningen af det sidste kryds Strandvejen/Søndre Viaduktvej går i gang.

Publiceret 14 May 2015 07:00