Konsulenthusets daglige leder, Johnny Kristensen (i midten) - her i selskab med administrativ medarbejder Lars Christensen og psykolog Monica Nielsen. Konsulent Cliff Hansen var fraværende ved fotograferingen. (Foto: JCJ).

Konsulenthusets daglige leder, Johnny Kristensen (i midten) - her i selskab med administrativ medarbejder Lars Christensen og psykolog Monica Nielsen. Konsulent Cliff Hansen var fraværende ved fotograferingen. (Foto: JCJ).

Hjælp til inklusion i praksis fra nyt konsulenthus i Køge

Åbner i dejlige lokaler på Torvet 19 E - i CF's Gård.

KØGE: En stor undersøgelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning konkluderede på baggrund af 1.200 interviews i 2013, at inklusion var og er en af de helt store udfordringer for alle skolens parter; både ledere, lærere, pædagoger, bestyrelser og ikke mindste eleverne selv.
Det er man helt enige i på førstesalen i de nyrenoverede lokaler med adressen Torvet 19 E, og for udenbys besøgende kan det være svært at finde, men siger man CF's gamle gård til de lokale, så ved de straks, at vi er under de flotte buer i den gamle købmandsgård midt mellem Køge Torv og Køge å. Adressen huser nu Konsulenthuset Bråby, som er et nyetableret tilbud til alle, som beskæftiger sig professionelt med børn og unge.
Konsulenthuset Bråby er udsprunget af Heldagsskolen Bråby ApS og tegnes i det daglige af konsulenterne Johnny Kristensen og Cliff Hansen samt psykolog Monica Nielsen på den faglige side og Lars Christensen på den administrative side. Konsulenthuset Bråby udbyder praktisk perspektiveret specialpædagogisk og psykologisk viden til alle, der arbejder professionelt med børn.

Lærere og pædagoger efterlyser redskaber

- Lærerne mener, at inklusion og undervisningsdifferentiering hænger sammen, og det er et arbejde, som mange af dem fremhæver, at de mangler resurser til. De føler sig ikke klædt godt nok på til opgaven. De savner specialpædagogisk viden ...
Sådan står der som en del af konklusionen i den såkaldte EVA-undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, og det nikker Konsulenthusets daglige leder Johnny Kristensen genkendende til.
- Vi har jo fra vores arbejde på Heldagsskolen mange års praktisk erfaring med netop den type børn og unge, som for en stor dels vedkommende nu skal inkluderes i en helt almindelig klassesammenhæng, og det kan jo lyde enkelt i teorien, men i hverdagens praksis er det en helt anden snak, fortæller Johnny Kristensen, som gennem næsten 30 år har haft udfordringerne helt tæt inde på livet i sit virke som daglig leder på en skole, som netop tager sig af børn med særlige sociale, emotionelle og faglige udfordringer.

Erfarne praktikere

Konsulenthuset tilbyder en helt praktisk vinkel på specialpædagogikken, og selv om medarbejderne med baggrunde som bl.a. socialpædagog, lærer, psykolog og politibetjent har den faglige og teoretiske ballast på plads, så anser Johnny Kristensen den praktiske vinkel for at være dér, hvor man for alvor kan gøre en forskel:
- Vi tager afsæt helt konkret og lavpraktisk i netop den hverdag, hvor man møder problemerne som lærer og pædagog, og ikke er klædt på til det. Vi har selv været der, og kan efter mange års erfaring nu forsyne vores kursister med en værktøjskasse, som de umiddelbart kan bruge, når de er tilbage i klassen på deres skole.

Kurser, foredrag og workshops m.m.

Konsulenthusets ydelser strækker sig fra skræddersyede foredrag og workshops over kurser i emner som inklusion, specialpædagogik og konflikthåndtering.
Derudover tilbyder man også bl.a. familierådgivning, vejledning, familieterapi og supervision til plejefamilier og opholdssteder. Kendetegnende for Konsulenthusets form er, at man arbejder efter den nyeste teori og inddrager forskellige værktøjer..:
- Vi arbejder meget personligt, med engagement og storytelling, og skræddersyer stort set alting, fordi hele området er så komplekst, fortæller Johnny Kristensen, og fortsætter:
- Og så har vi faktisk humoren meget med. Vi har et rigtigt godt samarbejde med bl.a. en illustrator, Bo Secher, og hans streg er rigtig god til at bløde op på tingene.

For alle, der arbejder professionelt med børn

Konsulenthuset arbejder med base i Køge og afstikkere til den tidligere Svalebækskole syd for Haslev, hvor Heldagsskolen Bråby nu har til huse, men målgruppen er fordelt over hele landet.
- Det er jo alle, der arbejder professionelt med børn, vi henvender os til, fortæller Johnny Kristensen.
- Og det er både skoleledere, lærere og medarbejdere i kommunernes forvaltninger, og så er det institutionsledere, pædagoger, skolehjem, psykologer, plejefamilier, sagsbehandlere – ja kort sagt alle, som på en eller anden måde via deres arbejde har med børn at gøre.
Onsdag den 27. maj fra kl. 15.00–18.00 er der åbent hus og reception for familie, venner og nysgerrige, som inviteres til at se lokalerne og hilse på folkene bag Konsulenthuset Bråby.
Se også www.konsulenthuset-braaby.dk.
pm

Publiceret 15 May 2015 08:30