Politiske børnebeslutninger på stribe

Børn & Familie Udvalget træffer beslutninger om alt fra mælk til gratis buskort

Af
Louise Ritter

I disse uger træffes en række kommunale beslutninger med betydning for kommunens børn - både dem i skoler og daginstitutioner. Nogle med større betydning end andre. En af de mindre beslutninger handler om, at der skal indføres et fælles serviceniveau for serveringen af mælk i de kommunale daginstitutioner. Det betyder, at børnene fra årsskiftet vil blive tilbudt op til 1,5 liter mælk om dagen.

"Det er vigtigt at kunne tilbyde vores børn i kommunens daginstitutioner de helt rigtige næringsmæssige forudsætninger for at kunne udvikle sig og have energi til dagens udfoldelser" siger Diana Mose Olsen, fmd. for Børn & Familie Udvalget i Esbjerg Kommune.

Samme udvalg har også netop besluttet, at der skal udvikles et værktøj til trivselsmåling blandt kommunens yngste borgere, som skal kunne bruges på tværs af hele børneområdet lige fra de første besøg af sundhedsplejen og helt frem til skolealderen. Det er tanken, at systemet skal følge alle børn og dermed sikre løbende og systematisk opsamling af viden omkring deres trivsel.
Alle oplysninger samles således ét sted, hvilkent gør det lettere for de relevante fagpersoner, der er knyttet til barnet, at kunne vurdere dets udvikling og udfordringer.

"Med dette system kan vi tidligere opspore børn med mistrivsel," siger Diana Mose Olsen.

En beslutning med store konsekvenser for de implicerede er kommunens beslutning om at samle specialklasserækkerne på Bakkeskolen. De har hidtil været spredt på Spangbjergskolen og Bakkeskolen, men samles altså fra det nye skoleårs start på Bakkeskolen. Dog mangler forslaget lige den formelle godkendelse i Byrådet, men det er formentlig en formsag. Kommunes politikere har tidligere vedtaget, at der skulle spares 3,5 millioner kroner ved at nedlægge specialklasserækken på én af kommunens skoler, men nu vælger man altså i stedet at lægge dem sammen.

Mens Børn & Familieudvalget sparer ved at lægge specialklasserne sammen, åbner de pengekassen for at dele gratis buskort ud. Udvalget har besluttet at gennemføre et toårigt forsøg med gratis buskort til elever i 4.-9. klasse. Eneste kriterie er, at de bor mere end 2,5 kilometer fra deres skole. I dag gives buskortene kun til elever i de yngste klasser, mens de store må hoppe på cyklen.

Publiceret 15 May 2015 12:00