Mange turister bruger deres ferie på at fiske efter laks i Varde Å

Mange turister bruger deres ferie på at fiske efter laks i Varde Å

Varde Kommune nyder godt af fisketurisme

Flere og flere tager fiskestangen med på ferie i Varde Kommune

Af
Kim Schou

Fisketuristmen er i år større end nogensinde og mange nordeuropæere rejser til de danske vande for at fiske.
Økonomisk er gevinsten stor ved at forbedre forholdene for laksebestanden i Varde Å, så der med tiden bliver flere fisk at fange. Siden 1990erne har laksefangsterne i Varde Å været stigende. I Skjern viser en socioøkonomisk undersøgelse af laksefiskeriet i Skjern Å fra 2014, at lystfiskere årligt omsætter for 14,6 millioner kroner lokalt.
"I vores vision ”Vi i Naturen” indgår også fisketurismen og forbedringer af vandløbene. At laksebestanden har voksepotentiale i Varde Å er rigtig godt nyt. Vi forfølger anbefalingerne i rapporten og har i de kommende år afsat midler til konkrete vandløbsforbedringer," siger Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Laksen

Laksen er en vandrefisk, som skal have fri passage fra opvækstområderne i Varde Å-systemet til ædepladserne i Nordatlanten og retur, for at fuldende sin livscyklus. Ved at sikre gode passagemuligheder for laks ved eksempelvis dambrug og vandkraftværker, sikrer man også passage for andre vandrefisk som havørred, ål, snæbel, havlampretter m.fl.
Laks er indikatorer for god vandløbskvalitet, idet de stiller høje krav til vandløbenes fysiske kvalitet, men også vandkvaliteten skal være i orden.
Fakta om Varde Å samarbejdet:
Varde-Å-sammenslutningen og lokale sportsfiskerforeninger har i samarbejde med Varde, Vejen og Billund Kommune indgik i 2013 et samarbejde med at sikre fiskebestanden i Varde Å. Kommunerne og Varde Å Sammenslutningen indgik da en aftale med Danmarks Center for Vildlaks for at få foretaget en undersøgelse af kvaliteten af laksehabitatområderne i Varde Å-system, samt en beskrivelse af gydeområder, mulige projektområder for vandløbsforbedring, spærringer og eventuelt andre problematikker, som vandløbsmyndighederne skal forholde sig til. Det er den rapport der nu foreligger.

Publiceret 15 May 2015 10:00