Mette Landberg Larsen.

Mette Landberg Larsen.

Portræt:

Mette er vendt hjem til musikken

I rækken af portrætter af Haderslev Kommunes musikundervisere er turen kommet til Mette Landberg Larsen

Af
Peter Rasmussen

Mette Landberg Hansen har siden september 2014 været en del af lærerstaben på Haderslev Musikskole, hvor hun har et indskolingshold. Hun er uddannet folkeskolelærer med linjefag i musik og har tidligere været årsvikar i idræt- og musik på Den Kristne Friskole, hvilket hun var rigtig glad for.
I øjeblikket er Mette ved at skrive speciale som en del af sin kandidat i Generel Pædagogik fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Aarhus.

Senest har Mette taget del i Max Musik-børnenes store forårskoncert, som i år var en musikalsk cirkusforestilling for hele familien. Som ny lærer på musikskolen så hun arrangementet på Harmonien som en god anledning til at møde de andre indskolingslærere, og hun har udtrykt, at var spændende og lærerigt at være en del af en flok, hvor alle var så engagerede og optagede af et projekt. Mere end 100 børn var på scenen ved koncerten, som derfor også krævede koordinering og stort samarbejde mellem de tilknyttede musikpædagoger.
Mette har selv haft en finger med i spillet i forbindelse med lignende arrangementer blandt andet Gospel-kids, som er et børnekorkoncept med masser af sang og bevægelse. Korlederne arrangerer et par gange årligt større gospelbegivenheder, hvor flere hundrede børn fra hele landet kan mødes omkring musikken.

Mette har altså beskæftiget sig rigtig meget med det musikalske arbejde med børn, men studierne i Aarhus og barselsorlov har for en stund holdt hende væk fra musikken. Derfor er hun også ekstra glad for sit Max Musik-hold på Realskolen. “Jeg kan bare mærke, at det er her, jeg hører hjemme,” siger hun. “Det er næsten lige meget hvad, man præsenterer for børnene. De er altid med, og de elsker især at spille på instrumenter. Jeg er altid glad, når jeg går derfra”. Ifølge Mette kommer al den energi, man som lærer lægger i forberedelserne af undervisningen, tifoldigt tilbage fra de begejstrede og engagerede elever. “Ovenpå speciale-skrivningen og studierne føler jeg, at jeg er vendt tilbage til min base som musiklærer for de mindste. Det er lidt som at komme hjem igen.”

Publiceret 15 May 2015 08:15