Troværdigt eller utroværdigt byråd?

Der er ikke altid hoved og hale på det, borgmester H.P. Geil siger, og når han så citeres af JV, kan det gå helt galt med logikken.

Her citerer jeg et afsnit fra en vindmølle-artikel i søndags-JV, hvor der spørges ind til det videre forløb i sagen om vindmølleparker i Haderslev Kommune - altså om politikerne skal træffe beslutning nu eller vente på, at også de to sidste dele af tre i en national undersøgelse er afsluttet:


"Uanset hvad skal det dog ske ud fra et oplyst grundlag. Det har vi lovet vindmøllelauget. Hvis det ikke sker, så er byrådet utroværdigt. Så vil jeg, hvis jeg skal være rigtig barsk, sige, at folk, der vil investere i Haderslev Kommune, ikke kan regne med byrådet, hvis det slår om, bare fordi en fis bliver slået forkert. Når byrådet træffer en beslutning, så skal man stå ved den, indtil byrådet træffer en ny beslutning".

Det er en selvfølge, at politikerne skal træffe deres afgørelser på et oplyst grundlag. Det er simpelthen en betingelse for, at beslutningerne er lovlige. Her vil et oplyst grundlag sige, at politikerne må vente med deres afgørelse, indtil hele undersøgelsen er afsluttet. En afgørelse truffet på en tredjedel af undersøgelsens resultater kan aldrig betegnes som et oplyst grundlag.

Og hvad er det så, byrådet har lovet vindmøllelauget og alle borgere i Haderslev Kommune. Jo, beslutningen, der blev truffet, mens Jens Chr. Gjesing var borgmester og med Venstres tilslutning lød på, at planarbejdet kunne fortsætte, men den politiske beslutning skulle vente på resultatet af den nationale undersøgelse.

At kendskab til den første tredjedel af undersøgelsen er et tilstrækkeligt grundlag for politisk beslutning, er alene møllelaugets opfindelse. Det fremgår af sagsakterne. Hvis lauget er blevet lovet noget, kan der kun være tale om et løfte, som borgmesteren har givet i dølgsmål, hvilket ikke binder byrådet.

Hvad mener HP med "bare fordi en fis bliver slået forkert" i relation til investeringer i kommunen? Det er jo sort snak!

Byrådet kan naturligvis altid omgøre en gammel beslutning ved at træffe en ny. Sker det inden for de næste måneder i vindmøllesagen, så er den del af byrådet, der følger borgmester HP, utroværdigt, for så er et løfte til borgerne blevet brudt. Nemlig løftet om, at den endelige beslutning skal afvente resultatet af den nationale undersøgelse.

Havkatten Calle

Publiceret 15 May 2015 07:00