Flere borgere undrer sig over, hvordan Kolding Kommune håndhæver reglerne om brug af pesticider. Foto: Mostphotos

Flere borgere undrer sig over, hvordan Kolding Kommune håndhæver reglerne om brug af pesticider. Foto: Mostphotos

Borgere klager over pesticidbrug på marker

Flere borgere undrer sig over kommunens forvaltning i sager om brug af pesticider på bortforpagtede landbrugsarealer

Af
Natalie Stratigos

Der må ikke bruges sprøjtegifte på de kommunalt ejede landbrugsarealer ved Drejens. Det står der udtrykkeligt i kommunens forpagtningskontrakt.
 

På trods af det mener flere borgere at have set sprøjtespor på markerne, og derfor klagede de i november og december 2014 til Kolding Kommune over, at forpagteren af jorden i Drejens, Poul Christensen, ikke overholder aftalen.
 

Én af borgerne, der har kontaktet forvaltningen, er den 79-årige Ole Tandrup, der bor på Rugmarken, hvorfra han har udsigt til de pågældende marker.
 

“Jeg har set nogle parallelle traktorspor, som jeg mener svarer til sporene efter en maskine, der bruges til sprøjtning, men det skal siges, at jeg selvfølgelig ikke er landmand. Jeg kontaktede kommunen, fordi jeg er af den overbevisning, at vi skal hælde så lidt gift i jorden for at passe på grundvandet. Og fordi Kolding Kommune har forpligtet sig til at arbejde for bæredygtighed. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at reglerne om brug af sprøjtegift håndhæves,” siger Ole Tandrup, der gør opmærksom på, at han ikke vil køre en personlig hetz mod forpagteren af landbrugsjorden.

Roundup i planteprøver

Borgerhenvendelserne fik Kolding Kommune til at sende et hold laboranter ud for at foretage planteprøver på grunden. Prøverne viste, at planterne indeholdt ukrudtsmidlet Roundup, og derfor tog kommunen kontakt til forpagteren Poul Christensen for at bede om hans kommentar til fundet, som kommunen, ifølge et brev til ham, betragtede som “en væsentlig misligholdelse af forpagtningsforholdet”.
 

“Jeg var mildest talt forundret, da kommunen henvendte sig. Det lange af det korte er, at jeg har overholdt kontrakten, og jeg har ikke sprøjtet med pesticider,” siger han og fortsætter:
 

“Min første indskydelse var, at der måtte være tale om en analysefejl. Man har før hørt om fund af sprøjtegifte, hvor det har vist sig, at der var tale om en fejl fra laboratoriets side, hvis der for eksempel er anvendt rengøringsmidler, der er kemisk beslægtede med sprøjtegiftene. Jeg vil ikke klandre laboratoriet, men jeg ikke brugt Roundup,” fastholder Poul Christensen, der tilbød Kolding Kommune at foretage en ny planteprøve.

Sagen er henlagt

Ifølge Poul Christensen afslog kommunen tilbuddet, hvorefter de sendte ham et brev om, at sagen var henlagt. Forvaltningen havde ikke i sinde at gøre mere ved det.
 

Det fremgår også af det svar, som en borger fik på sin skriftlige klage. Her skrev kommunen, at forvaltningen havde vurderet, at der ikke var nok dokumentation for, at forpagteren havde misligholdt kontrakten. Svaret var begrundet med Poul Christensens egen forklaring samt manglende fotodokumentation. Derfor mente kommunen ikke, at det kunne udelukkes, at fundet af pesticidrester i planteprøverne kunne skyldes eksempelvis hærværk.
Tilbage sidder Ole Tandrup og undrer sig over kommunens forvaltning.
 

“Det har fået mig til at tænke over, hvordan kommunen generelt kontrollerer, at bortforpagtede marker ikke sprøjtes”.

Publiceret 18 May 2015 16:00