Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) mener, at politiet bør kontrollere de ulovlige overnatninger.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) mener, at politiet bør kontrollere de ulovlige overnatninger.

Politi vil ikke tjekke lastvogns-hvil

Politiet vil ikke bruge ressourcer på at kontrollere udenlandske lastvognchaufførers langvarige ophold ved havnen i Fredericia. Det oplyser justitsministeren til folketingsmedlem Karina Lorentzen (SF). Reglerne om, hvor chaufførerne holder deres hvil, har ingen betydning for trafiksikkerheden, lyder forklaringen.
Reglerne kræver, at chauffører holder et ugentligt 45 timers hvil. Men det er ikke meningen, at det lange hvil afvikles i selve lastbilen. Det er derimod hensigten, at chaufførerne holder hvilet i deres hjem. Og det så Karina Lorentzen helst, at politiet håndhævede. Men det sker ikke, skriver justitsministeren i sit svar med henvisning til oplysninger fra Rigspolitiet.
“Ved hver finanslov har vi fået skærpet kampen mod transportfirmaer, der bruger underbetalt arbejdskraft eller arbejdskraft, som arbejder på ringere vilkår end danske. Så er det ret bittert at opdage, at politiet ikke engang bruger et effektivt redskab, som de har haft i mange år,” siger Karina Lorentzen i en pressemeddelelse.
Hun mener, at reglerne ville sikre de udenlandske chauffører bedre arbejdsforhold, hvis de ellers blev håndhævet. Men Rigspolitiet afviser at gribe ind. Dels fordi det vil kræve langvarig overvågning af de respektive lastvogne. Og dels fordi det ingen trafiksikkerhedsmæssig betydning ville have.
“Reglen om, at den regulære ugentlige hviletid ikke må afholdes i køretøjet, må efter Rigspolitiets opfattelse antages at være udtryk for en social foranstaltning i forhold til chaufføren. Derimod har bestemmelsen ikke efter Rigspolitiets opfattelse væsentlig betydning i forhold til færdselssikkerheden,” skriver Rigspolitiet.
Karina Lorentzen beder nu justitsministeren pålægge politiet at håndhæve reglen. Hun beder ministeren kigger på lovgivningen i Frankrig, hvor der gives op til et års fængsel og en bøde på 30.000 euro, når en chauffør overtræder forbuddet mod at holde det ugentlige 45 timers hvil i bilen.

Justitsminister Mette Frederiksen (S) svarer blandt andet, at politikontrol af chaufførernes sociale forhold omkring deres hvil er et ressourcespørgsmål.

Justitsminister Mette Frederiksen (S) svarer blandt andet, at politikontrol af chaufførernes sociale forhold omkring deres hvil er et ressourcespørgsmål.

null

Publiceret 18 May 2015 07:30