Adressen på Ellegårdvej, hvor iFabrikken indtil nu har haft til huse, bliver fremover hjemsted for Sønderborg Iværksætter Service, der er dannet af Sønderborg Vækstråd til at koordinere og drive al støtte til iværksætteri i Sønderborg-området. Foto: Svend Mikael Larsen

Adressen på Ellegårdvej, hvor iFabrikken indtil nu har haft til huse, bliver fremover hjemsted for Sønderborg Iværksætter Service, der er dannet af Sønderborg Vækstråd til at koordinere og drive al støtte til iværksætteri i Sønderborg-området. Foto: Svend Mikael Larsen

Sønderborg Vækstråd overtager iFabrikken

iFabrikken, der de seneste godt fire år har drevet virksomhed med henblik på at støtte iværksætteri, overdrager nu en række aktiviteter til Sønderborg Vækstråd. Adressen på Ellegårdvej, hvor iFabrikken har haft til huse, bliver herefter hjemsted for Sønderborg Iværksætter Service, der er dannet af Sønderborg Vækstråd til at koordinere og drive al støtte til iværksætteri i Sønderborg-området.
”Med dannelsen af Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Iværksætter Service har vores område fået en organisation, der har iværksætteri højt på dagsordenen. Det var manglen på en sådan, der i sin tid fik os til at etablere iFabrikken, og da det er Sønderborg Vækstråd, der har fået opgaven med at gøre Masterplanen for Iværksætteri til virkelighed, har vi anset det for hensigtsmæssigt, at vi nu indstiller vores egne aktiviteter og overdrager de væsentlige dele til Sønderborg Vækstråd,” siger Leif Petersen, der er formand for iFabrikken.

Etisk kodeks

Sønderborg Vækstråd har i sin udformning af Sønderborg Iværksætter Service lagt stor vægt på, at der fortsat skal være fuld gennemsigtighed i arbejdet, samt at alle involverede skal efterleve et etisk kodeks.
”Da iFabrikken er en privat virksomhed, ville det betyde, at vi i det nye set up skulle byde ind på konkrete opgaver, og det passer vores opbygning af virksomheden ikke til. Derfor har vi valgt at overdrage iFabrikkens aktiviteter til Vækstrådet,” forklarer Leif Petersen.
Formand for bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd, Henrik J. Enderlein er glad for, at iFabrikkens bidrag til iværksætteri og innovation i Sønderborg-området med aftalen mellem iFabrikken og Vækstrådet nu kan bevares og udbygges:
”Det har været en gruppe stærke og målrettede ildsjæle, der har stået bag iFabrikken, og derfor glæder det mig, at vi får mulighed for at anvende deres idéer i det fremadrettede arbejde. Men allermest glæder det både Ifabrikkens bestyrelse og os, at vi med aftalen sikrer både tag over hovedet og fortsat støtte til de iværksættere, der hidtil har haft deres gang hos iFabrikken.”
enrik J. Enderlein fortæller, at Sønderborg Iværksætter Service øjeblikkelig flytter ind i iFabrikkens hidtidige lokaler på Ellegårdvej i Sønderborg.
”Vores første prioritet er naturligvis, at alle de igangværende iværksættere kommer videre med deres projekter på bedst mulige måde. Samtidig er iværksætterhuset på Ellegårdvej en vigtig brik i implementeringen af den nye iværksætterstruktur i Sønderborg. Vi er i øvrigt allerede i god dialog med Syddanske Forskerparker, der har til huse i samme bygningskompleks, så jeg forventer, at vi kan tilbyde endnu flere og bedre muligheder for iværksættere i fremtiden,” fastslår Henrik J. Enderlein.

Vemodigt

Sønderborg Iværksætter Service overtager med aftalen en række koncepter, materiale, tekniske hjælpemidler, møblement og forpligtelser i forhold til samarbejdspartnere og iværksættere fra iFabrikken.
”Det er på den ene side vemodigt, at vi stopper aktiviteterne. På den anden side er det den bedste løsning, hvis vi skal have iværksætterne i fokus, og det er jo netop det, der altid har været vores drivkraft”, påpeger Leif Petersen.

Publiceret 18 May 2015 15:00