Forvaltning:

Vilkår skal strammes

Områdechef erkender, at forvaltningen har svært ved at håndhæve reglerne. Hun vil foreslå udvalg at stramme vilkårene.

Af
Natalie Stratigos

Merete Dissing Pedersen, områdechef i Plan-, Byg- og Ejendomme, hvordan håndhæver forvaltningen, at reglerne for brug af sprøjtegifte på bortforpagtede arealer overholdes?
 

I den konkrete sag er det påstand mod påstand, og vi har haft svært ved at løfte bevisbyrden for, at forpagteren har overtrådt kontraktvilkårene. Vi har ikke ved selvsyn haft mulighed for at konstatere, at der er brugt pesticider, og det kan ikke udelukkes, at fundet af pesticider i planteprøverne kan være luftbårne fra naboarealerne. På så usikkert et grundlag ønsker vi ikke at opsige kontrakten med forpagteren. Generelt kan man sige, at vi indtil nu har valgt at stole på, at langt de fleste overholder forpagtningsaftalen. Men det er klart, at når vi taler om vilkår, der læner sig op ad den miljøpolitik, vi har som kommune, så giver det anledning til at kigge på, hvordan vi kan gøre det nemmere at se, at tingene foregår, som vi har besluttet. Derfor vil vi foreslå det politiske udvalg at skærpe vilkårene for forpagtningskontrakterne. Det kunne for eksempel være ved at lave en regel om, at man ikke må køre på markerne med en marksprøjte. På den måde bliver det lettere for os at dokumentere misligehold. I dag må man jo gerne køre med en marksprøjte med mikronæringsstoffer.
 

Hvis I indtil nu bare har stolet på, at aftalerne bliver overholdt, fordi I selv ud fra prøver ikke kan dokumentere andet, har forpagterne så ikke bare kunnet bruge sprøjtegifte, som de har lyst?
 

Jeg tror ikke, vi har haft en sag som denne før. Det er vigtigt, at vi ikke kriminaliserer dem, vi samarbejder med. Det vil altid være sådan, at der er nogen, der kan gøre noget, de ikke må, og det er meget vanskeligt, hvis man hele tiden skal kontrollere. Men fremadrettet er vi nødt til at sikre os bedre.
 

Hvad vil I ellers gøre for at sikre jer, at reglerne ikke overtrædes?
 

Som sagt skal vi have en sag på drøftelse i udvalget til august. Et andet forslag kunne være, at politikerne skal tage stilling til, om vi skal kræve økologisk drift i stedet for som nu, at man bare ikke må bruge pesticider. Men jeg kan ikke sige det mere præcist. Det skal vores jurister kigge på.
 

Ja, for Kolding Kommune er jo medlem af Green Cities, hvor man forpligter sig til at gøre en ekstraordinær indsats for miljøet, så reglerne er vel nødt til at være meget klare?
 

Ja, forpagtningskontrakten skal være mere entydig og klar, og hvis reglerne er overtrådt, så er konsekvensen, at aftalen ophæves. Men det er klart, at vi er nødt til at være helt sikre på, at aftalen er overtrådt, før vi sanktionerer. Der må ikke være nogen tvivl.


Green cities

Green Cities er et samarbejde mellem Kolding, Albertslund, Allerød, Herning og København Kommuner.
Kommunerne forpligter sig til at gøre en ekstraordinær indsats for at beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.
KILDE: www.greencities.dk

Publiceret 18 May 2015 16:00